GUDSTJENESTER

ARRANGEMENTER

VELKOMMEN

Jelling Kirke har åbent dagligt fra kl. 8-20 i hele sommerperioden, fra maj til august. I september, oktober, marts og april lukker kirken kl. 18 og om vinteren fra 1. november til 28. februar lukker kirken kl. 17.00.

Da Jelling Kirke fungerer som sognekirke, kan kirken være lukket i den anførte åbningstid på grund af gudstjenester eller kirkelige handlinger, som f.eks. begravelser og vielser.

Der tilbydes guidninger i kirken ved henvendelse på mail til mak@ km.dk 
Foredraget varer ca 1 time.

STILLETID

Torsdag mellem 16.00 og 18.00 er der stilletid i kirken. Det betyder, at man stadig er meget velkommen til at besøge kirken, men vi beder om, at man i det tidsrum forholder sig stille og ikke guider i det tidsrum. Mange nyder nemlig også den ro, der er i kirken – og den vil vi godt værne om.

UGE 29 + 30 + 31

I uge 29 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:10.00-10.30
Søndag:

I uge 30 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:9.30-12.00

I uge 31 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:8.30-9.00
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:9.30-12.00

 

 

SOGNEUDFLUGT DEN 17. AUGUST

Torsdag den 17. august er der sogneudflugt – en dag, hvor alle er velkomne
til at drage med en tur uden for sognets grænser!

I år drager vi vest på, nærmere bestemt til Vesterhavet, hvor vi blandt andet
skal se Vadehavscentret. I 2015 blev Vadehavet også Unescos verdensarv.
Vadehavscentret præsenterer sig som ”porten til Vadehavet” og giver med
sine udstillinger indgang til dette særlige hav og område. Der er rundvisning
på centret.

Vi kører fra Brugsens parkeringsplads kl. 9.00, samler op ved Højagercentret
9.10 og kører derefter til Vadehavscentret.
Middag og senere eftermiddagskaffe
indtages på lokale kroer. Om eftermiddagen kører vi ud langs havet, hvor der vil være mulighed for guidet gåtur – men man kan også blive ved bussen.
Vi forventer at være tilbage i Jelling ca. kl. 18.00.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til præstesekretæren, 75 87 11 17
eller mail
mak@km.dk senest den 5. august.

Pris pr. deltager er 250 kr., inkl. middag med en øl/vand, kage og kaffe på
kroen – og en kop formiddagskaffe på vejen. – Vel mødt.

Lars Kjær Larsen, menighedsrådet, og Kristian Bøcker, sognepræst.

MORGENSANG

Tirsdag den 1. august kl. 8.30 er der morgensang i kirken. En halv time med fællessang, fortælling og fadervor - og et stykke musik.
Organist Henrik Rosendahl og præst Birgitte Rosager Møldrup er parat til at give jer en dejlig start på dagen.

Der er tradition for, at evt. morgensurhed forsvinder undervejs. 

 

 

SORGGRUPPE - OPSTART AF NYT HOLD

Tab er altid så slemt, som det opleves.
Vi ved alle, at vi kommer til at miste en dag, men alligevel kommer det ofte bag på os, hvor svært og tungt det er. Derfor kan det være en stor befrielse at have et frirum, hvor man kan tale med andre, der ligeledes har mistet en, de holdt af.

Vi tilbyder derfor muligheden for at deltage i en sorggruppe.
En sorggruppe er et sted, hvor man deler tanker, følelser og erfaringer med andre, som også har mistet. Vi forudsætter gensidig respekt og tavshedspligt, og hver deltager bestemmer selv, hvor meget man vil sige.

Gruppen består af max. 8 deltagere der mødes d. 16. aug., 30. aug., 13. sep., 27. sep., 11. okt., 25. okt., og 8. nov. fra kl. 19.00 til 20.30 i sognehuset i Jelling, Gormsgade 19.

Vi byder på kaffe og te, og det er gratis at deltage.

Møderne ledes af sognepræst Gitte Sandager Bjerre, hos hvem man også tilmelder sig på 75 87 33 22.

BABYSALMESANG - HOLDSTART

Tirsdag den 29. august kl. 10.00 starter der et nyt hold babysalmesang i Jelling Kirke. Forløbet strækker sig over ni tirsdage og koster 150 kr. Babysalmesang henvender sig primært til babyer i alderen 0-9 mdr. og deres forældre.
Vi holder afslutning i kirken lørdag den 4. november, hvor ægtefæller, søskende og bedsteforældre også er meget velkomne.

Susanne Lund Thomsen står for babysalmesangsforløbet. Susanne er til daglig pædagog, men har tidligere arbejdet som sognemedhjælper inklusiv babysalmesang.
Hver gang sluttes der af i sognehuset med hygge og en bid brød.

Tilmelding nødvendig til mak@km.dk eller tlf. 7587 1117

BØRNEHØSTGUDSTJENESTE

Torsdag den 24. august kl. 17.00 er der børnehøstgudstjeneste i Jelling Kirke. Landmanden høster kornet, så vi kan få mad, men han kan ikke alting selv. Hvad er det han ikke kan? Der er pizza i sognehuset efter gudstjenesten.

Alle er velkomne - det er for alle sogne.

HVAD KAN TROEN BRUGES TIL - FOREDRAGSRÆKKE

HVAD KAN TROEN BRUGES TIL ?
Efterårets foredragsrække stiller spørgsmålet ”hvad kan troen bruges til” til fem forskellige mennesker, der formentlig giver fem ret forskellige svar.
Foredragsrækken er åben for alle og kræver ingen særlige forudsætninger – eller tro!
Der er kaffe undervejs og altid mulighed for spørgsmål og drøftelse efter foredragsholderens oplæg.


Ingen tilmelding nødvendig og alle er velkomne, enten til hele rækken eller enkelte foredrag.
 
Tirsdag den 12. september kl. 19.30: Biskop Marianne Christiansen: ”Hvad kan troen bruges til”?
 
Der er i disse år en fornyet diskussion mellem troende og ateister. Men hvorfor overhovedet tro? Hvad kan troen egentlig bruges til? Og kan man overhovedet spørge på den måde?

Tirsdag den 19. september kl. 19.30: Pensioneret Astrofysiker Leif Hansen, ”Tro og videnskab. - I begyndelsen skabte Gud himlen og Jorden - men hvad siger Big Bang”?
 
Leif Hansen, der i en lang årrække arbejdede som astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, vil berette om universets forunderlige historie: Big Bang.
Fysikken fortæller os, at universet kan være opstået af intet! Hvad skal vi så med Gud? Svaret kræver, at man gør sig klart, hvad naturvidenskab er, hvad metafysik er, og hvad religion er – eller bør være? Gør man det, kan man med lige stor entusiasme hengive sig til naturvidenskab så vel som til religion.


Tirsdag den 26. september kl. 19.30: Hospicesygeplejerske Elisabet Hermansen: ”Tro og sorg”
 
Elisabet Hermansen mistede i 2010 sin søn ved en drukneulykke i Norge. I foredraget fortæller hun om tiden og livet efter ulykken – og om troens rolle i sorg og savn.


Tirsdag den 3. oktober kl. 19.30: Sognepræst Kristian Bøcker: ”Er du så meget troende – om kulturkristendom”
 
Hvilken tro ligger der i udtrykket ”kulturkristen” eller ”kulturkristendom” – udtryk, som mange føler sig hjemme i. For hvis troen ikke først og fremmest er en følelse, hvad er den så? Og kan man så tale om at være meget troende? Og hvad kan ”kultur-troen” bruges til?

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30: Sognepræst Henrik Højlund, Løsning: ”Hvad kan vi bruge troen til”?
 
Henrik Højlund er en skarp og markant repræsentant for den såkaldt missionske opfattelse af kristendommen. - Og tillige formand for ”Evangelisk-Luthersk netværk”, der er et samarbejde mellem de missionske grene indenfor for Folkekirken. Højlund vil fra sin position forsøge at besvare spørgsmålene: hvad kan troen bruges til? Hvorfor overhovedet tro? Og kan man overhovedet spørge på den måde?

EAT & SING - EVERY THURSDAY IN 2017

EAT & SING 2017 - OBS: Flyttet fra tirsdag til torsdag hver uge.

Fra januar vil der være et ugentlig EAT & SING møde i sognehuset for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere. Vi håber at nogen har lyst til at være med til at skabe et fællesskab på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem der har lyst. 
Vi er en komité, der er kommer hver gang og som man kan kontakte hvis man vil høre mere.
Da det er en gang om ugen håber vi meget at der er nogen, der har lyst til at melde sig som frivillige og som kan være med engang imellem. Men også at nogle af dem som bor i Jelling har lyst til at komme og være med til nogle timer hvor man kan lære andre om vores kultur, men også lære noget om andres.
EAT & SING-møde hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19. Første gang den 10. januar.

INTERNATIONAL ENGELSKSPROGET GUDSTJENESTE

International Kirke Jelling

Det er et tilbud og et mødested for mennesker både danskere, beboere fra asylcentret og andre fra udlandet, der søger kirken og gerne vil samles i en gudstjeneste med fælles sprog.

Velkommen i kirken
EAT & SING
Vi byder velkommen til beboere på asylcentrene
hver tirsdag kl. 17.30 i Jelling Sognehus.
Vi spiser et måltid, synger en dansk sang
– og til slut er der altergang i Jelling Kirke for dem, der vil.
Alle er velkomne til at komme at byde velkommen i Folkekirken!


Der er international gudstjeneste i Jelling kirke:
Torsdag den 12. januar kl. 10.30: International gudstjeneste.
Søndag den 12. februar kl. 10.30: Højmesse med internationalt islæt.
Mandag den 17. april kl. 10.30: International påskegudstjeneste.

 

 

INTERNATIONAL CHURCH JELLING

Read more about services and other international events here.

KONTAKT

Kirkekontoret, tlf. 75 87 11 17. Træffetid tirsdag og torsdag 10-12

Sognepræst Kristian Bøcker. Træffes i sognehuset, pr mail eller evt på tlf. 20 98 52 10

Kordegn Kirsten Thøgersen. Træffes i sognehuset, via 75 87 11 17 eller pr mail

Formand for menighedsrådet Jens Maibom kan kontaktes på mail jemai@km.dk

 

 

BRUG AF SOGNEHUSET

Sognehuset er ”kirkens forsamlingshus” og bruges primært til en lang række kirkelige arrangementer og aktiviteter, eksempelvis foredrag, studiekredse, kirkekor, asylarbejde og konfirmandundervisning.
Derudover rummer sognehuset kontorer og mødelokaler, der bruges af kirkens ansatte, af menighedsrådet og til kirkelige møder i Vejle provsti og andre kirkelige sammenhænge.
Da kirken er en del af monumentområdet med palisade, høje og runestenene og som sådan deltager i arbejdet med dette, kan Sognehuset også bruges til arrangementer og møder, der drejer sig om det, herunder arrangementer, der involverer lokale grupper og institutioner og har et oplysnings- og dannelsesmæssigt sigte vedrørende området.
Sognehuset er også rammen om kirkens sociale arbejde.
Sognehuset kan således ikke lånes til private arrangementer eller til møder og arrangementer i politiske foreninger eller interesseorganisationer eller til mere hobbyprægede aktiviteter.
Ønsker om spisning eller kaffedrikning i forbindelse med rundvisninger og besøg på området henvises til ”madpakkehuset” ved Kongernes Jelling (forventet færdig fra maj 2017) og til byens caféer og kro.