GUDSTJENESTER

ARRANGEMENTER

VELKOMMEN

Jelling Kirke har åbent dagligt fra kl. 8-20 i hele sommerperioden, fra maj til august. I september, oktober, marts og april lukker kirken kl. 18 og om vinteren fra 1. november til 28. februar lukker kirken kl. 17.00.

Da Jelling Kirke fungerer som sognekirke, kan kirken være lukket i den anførte åbningstid på grund af gudstjenester eller kirkelige handlinger, som f.eks. begravelser og vielser.

Der tilbydes guidninger i kirken ved henvendelse på mail til mak@ km.dk 
Foredraget varer ca 1 time.

STILLETID

Torsdag mellem 16.00 og 18.00 er der stilletid i kirken. Det betyder, at man stadig er meget velkommen til at besøge kirken, men vi beder om, at man i det tidsrum forholder sig stille og ikke guider i det tidsrum. Mange nyder nemlig også den ro, der er i kirken – og den vil vi godt værne om.

UGE 17 & 18

I uge 21 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:16.00-19.00
Onsdag:
Torsdag:7.00-12.00 & 16.00-18.00
Fredag:
Lørdag:10.30-12.00
Søndag:9.30-12.00

I uge 22 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:19.00-21.00
Torsdag:10.00-11.00 & 13.30-14.30 & 16.00-18.00 
Fredag:
Lørdag:13.00-15.30
Søndag:9.30-12.00

 

 

SOGNEPRÆST PÅ STUDIEORLOV

Sognepræst Kristian Bøcker er af biskoppen bevilliget tre måneders studieorlov fra 6. marts til 6. juni.
Til at varetage arbejdet som sognepræst i Jelling under orloven er vikarpræst Maibrit Pedersen ansat. Maibrit har studeret i København og været præst igennem tretten år. De første fire år ved Sct. Peders Kirke i Slagelse på Sjælland og de næste otte år, indtil udgangen af oktober 2015, i Give, Farre og Vorslunde.
Maibrit Pedersen bor i Vejle med sin ægtefælle og deres tre børn på tolv, seksten og nitten år. Her går hverdagen ud over arbejde med sport, musik, kor, skoleliv, hus og have, gode bøger og gåture ved fjord og i skov.
Hun har solid erfaring med præstegerningen og med livet på land og by blandt børn, unge, voksne og ældre. Hun varetager i disse tre måneder gudstjenester, konfirmander, dåb, bryllupper, begravelser og er naturligvis til stede ved forskellige arrangementer i Jelling Kirke og Sognehus.
- ”Jeg glæder mig til at møde mennesker i Jelling og til samarbejdet med det øvrige personale ved Jelling Kirke og med præsterne Gitte Sandager Bjerre og Birgitte Rosager Møldrup”, fortæller Maibrit Pedersen.

HØJSKOLESANGAFTEN

Højskolesangaften onsdag d. 31. maj kl. 19.30 i Jelling Kirke
Henrik Rosendal, kirkens egen organist, byder igen til højskolesangaften. Denne gang har Henrik udvalgt nogle sange og man er velkommen til at byde ind med en sang.

Kom og syng med, alle er velkomne.
 

FRILUFTSGUDSTJENESTE

Mandag d. 5. juni, 2. pinsedag, kl. 14.00 er der traditionen tro pinsegudstjeneste i Hvejsel præstegårdshave for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel-Ildved sogne.
(I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Hvejsel kirke).

Jelling pigekor og børnekor og Jelling Kirkes husorkester deltager.
Aadal-spejderne pryder haven med deres uniformer og faner.

Efter gudstjenesten, som holdes af præster Birgitte Møldrup, Maibrit Pedersen og Gitte Sandager Bjerre i fællesskab serveres der kaffe og kage i det grønne.
Tag et tæppe med som kirkebænk (der er også stillet et antal stole op) og vær med til at fejre gudstjeneste i det grønne.

Alle er hjertelig velkomne !

VIKINGEGUDSTJENESTE

I forbindelse med det årlige vikingemarked er der traditionen tro gudstjeneste i Jelling Kirke – men en lidt anderledes gudstjeneste end sædvanligvis. Det er søndag morgen den 9. juli kl. 9.00 og gudstjenesten begynder udenfor kirken, ved stenene, gudstjenesten med en lille fortælling.
Derefter går vi ind i kirken og begynder selve gudstjenesten med fællessang i koret – den oprindelige kirke – inden vi fortsætter på mere almindelig vis.
Efter gudstjenesten er der fra ca. 9.45 kirkekaffe på vikingemarkedet, hvor markedets boder osse åbner. Der er gratis adgang for deltagerer i gudstjeneste.
Alle er velkomne – både vikinger og andre gæve folk!  

MORGENSANG

Tirsdag den 6. juni kl. 8.30 er der morgensang i kirken kl. 8.30. En halv time med fællessang, fortælling og fadervor - og et stykke musik.
Organist Henrik Rosendahl og sognepræst Kristian Bøckers vikar, Maibrit Pedersen, medvirker.

Der er tradition for, at evt. morgensurhed forsvinder undervejs. 

 

 

EAT & SING - EVERY THURSDAY IN 2017

EAT & SING 2017 - OBS: Flyttet fra tirsdag til torsdag hver uge.

Fra januar vil der være et ugentlig EAT & SING møde i sognehuset for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere. Vi håber at nogen har lyst til at være med til at skabe et fællesskab på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem der har lyst. 
Vi er en komité, der er kommer hver gang og som man kan kontakte hvis man vil høre mere.
Da det er en gang om ugen håber vi meget at der er nogen, der har lyst til at melde sig som frivillige og som kan være med engang imellem. Men også at nogle af dem som bor i Jelling har lyst til at komme og være med til nogle timer hvor man kan lære andre om vores kultur, men også lære noget om andres.
EAT & SING-møde hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19. Første gang den 10. januar.

INTERNATIONAL ENGELSKSPROGET GUDSTJENESTE

International Kirke Jelling

Det er et tilbud og et mødested for mennesker både danskere, beboere fra asylcentret og andre fra udlandet, der søger kirken og gerne vil samles i en gudstjeneste med fælles sprog.

Velkommen i kirken
EAT & SING
Vi byder velkommen til beboere på asylcentrene
hver tirsdag kl. 17.30 i Jelling Sognehus.
Vi spiser et måltid, synger en dansk sang
– og til slut er der altergang i Jelling Kirke for dem, der vil.
Alle er velkomne til at komme at byde velkommen i Folkekirken!


Der er international gudstjeneste i Jelling kirke:
Torsdag den 12. januar kl. 10.30: International gudstjeneste.
Søndag den 12. februar kl. 10.30: Højmesse med internationalt islæt.
Mandag den 17. april kl. 10.30: International påskegudstjeneste.

 

 

INTERNATIONAL CHURCH JELLING

Read more about services and other international events here.

BABYSALMESANG

Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 9.30-11.00

Nyt hold babysalmesang starter i Jelling Kirke. Forløbet strækker sig over ni tirsdage samt en afslutningslørdag og koster 150 kr.
Babysalmesang henvender sig til babyer i alderen 0-9 mdr. og deres forældre.
Susanne Lund Thomsen står igen for forløbet. Susanne er til daglig pædagog, men har tidligere arbejdet som sognemedhjælper inklusiv babysalmesang.
Hver gang sluttes der af i sognehuset med hygge og en bid brød.

Tilmelding nødvendig til mak@km.dk eller tlf. 7587 1117

BRUG AF SOGNEHUSET

Sognehuset er ”kirkens forsamlingshus” og bruges primært til en lang række kirkelige arrangementer og aktiviteter, eksempelvis foredrag, studiekredse, kirkekor, asylarbejde og konfirmandundervisning.
Derudover rummer sognehuset kontorer og mødelokaler, der bruges af kirkens ansatte, af menighedsrådet og til kirkelige møder i Vejle provsti og andre kirkelige sammenhænge.
Da kirken er en del af monumentområdet med palisade, høje og runestenene og som sådan deltager i arbejdet med dette, kan Sognehuset også bruges til arrangementer og møder, der drejer sig om det, herunder arrangementer, der involverer lokale grupper og institutioner og har et oplysnings- og dannelsesmæssigt sigte vedrørende området.
Sognehuset er også rammen om kirkens sociale arbejde.
Sognehuset kan således ikke lånes til private arrangementer eller til møder og arrangementer i politiske foreninger eller interesseorganisationer eller til mere hobbyprægede aktiviteter.
Ønsker om spisning eller kaffedrikning i forbindelse med rundvisninger og besøg på området henvises til ”madpakkehuset” ved Kongernes Jelling (forventet færdig fra maj 2017) og til byens caféer og kro.

KONTAKT

Kirkekontoret, tlf. 75 87 11 17. Træffetid tirsdag og torsdag 10-12

Sognepræst Kristian Bøcker er på orlov indtil 7/6 2017

Præst Maibrit Pedersen varetager embedet i mellemtiden og træffes på kirkekontoret eller på tlf. 21 48 03 23

Kordegn Kirsten Thøgersen. Træffes i sognehuset, via 75 87 11 17 eller pr mail

Formand for menighedsrådet Jens Maibom kan kontaktes på mail jemai@km.dk