GUDSTJENESTER

ARRANGEMENTER

VELKOMMEN

Jelling Kirke har åbent dagligt fra kl. 8-20 i hele sommerperioden, fra maj til august. I september, oktober, marts og april lukker kirken kl. 18 og om vinteren fra 1. november til 28. februar lukker kirken kl. 17.00.

Da Jelling Kirke fungerer som sognekirke, kan kirken være lukket i den anførte åbningstid på grund af gudstjenester eller kirkelige handlinger, som f.eks. begravelser og vielser.

Der tilbydes guidninger i kirken ved henvendelse på mail til mak@ km.dk 
Foredraget varer ca 1 time.

STILLETID

Torsdag mellem 16.00 og 18.00 er der stilletid i kirken. Det betyder, at man stadig er meget velkommen til at besøge kirken, men vi beder om, at man i det tidsrum forholder sig stille og ikke guider i det tidsrum. Mange nyder nemlig også den ro, der er i kirken – og den vil vi godt værne om.

UGE 8 & 9

I uge 8 er kirke optaget:
Mandag:
Tirsdag:9.30-10.15
Onsdag:14.00-16.00 & 20.00-21.30
Torsdag:10.00-11.30 & 14.00-18.00
Fredag:11.30-15.00
Lørdag:15.00-17.00
Søndag:10.30-12.00

I uge 9 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:9.30-10.15
Onsdag:8.30-11.00 & 14.00-16.00
Torsdag:10.00-11.30 & 14.00-18.00 
Fredag:
Lørdag:
Søndag:10.30-12.00 

 

 

SAMTALEDAG OM TRO

Troen kan flytte bjerge, siger man. Men hvilken tro? Og hvilke bjerge? Ja, hvad er tro i det hele taget? Tro på Gud og tro på mennesker, på fremtiden eller på sig selv?
Onsdag den 22. februar kl. 17.00-19.30 holder vi samtaledag om tro. Her kommer journalist Flemming Linnebjerg og holder et kort oplæg om tro. Derefter drøfter deltagerne spørgsmålet om tro – både ud fra Linnebjergs oplæg og ud fra egne tanker om troen.
Der er kaffe og et let måltid undervejs. Tag bare børnene med, der er børnepasning og der vises film. Tilmelding er ikke nødvendig.
 

MOMENTO

Onsdag den 22. februar kl. 20.00-21.30 vil der blive spillet rolig, dæmpet og meditativ musik i Jelling kirke. Sæt dig eller læg dig et sted i rummet og find ”Momento” – nyd øjeblikket, stres af og find ro. Medbring evt. eget tæppe eller lån en af kirkens liggeunderlag/puder. Det er meningen, at man kan komme og gå i løbet af aftenen.   

FASTELAVN

Fastelavnssøndag den 26 februar er der familiegudstjeneste i Jelling Kirke kl. 10.30 og i Hvejsel Kirke kl. 13.30.
Der er tøndeslagning efter begge gudstjenester (Sognehuset og Kollerup Skole) og man må meget gerne komme til gudstjeneste udklædt.

STUDIEKREDS

STUDIEKREDS OM TRO


I marts måned er der to afteners studiekreds om tro. Vi læser teologen Peter Lodbergs lille bog, ”Tro” – udgivet i tænkepauseserien og udleveret til deltagerne på forhånd.
Taler om bogen og om tro i det hele taget.
De to aftener er torsdag den 2. marts og torsdag den 16. marts. Studiekredsen ledes af præsten.
Her vil vi gerne bede om tilmelding – til kirkens sekretær, mail mak@km.dk eller tlf. 75 87 11 17

EAT & SING - EVERY THURSDAY IN 2017

EAT & SING 2017 - OBS: Flyttet fra tirsdag til torsdag hver uge.

Fra januar vil der være et ugentlig EAT & SING møde i sognehuset for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere. Vi håber at nogen har lyst til at være med til at skabe et fællesskab på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem der har lyst. 
Vi er en komité, der er kommer hver gang og som man kan kontakte hvis man vil høre mere.
Da det er en gang om ugen håber vi meget at der er nogen, der har lyst til at melde sig som frivillige og som kan være med engang imellem. Men også at nogle af dem som bor i Jelling har lyst til at komme og være med til nogle timer hvor man kan lære andre om vores kultur, men også lære noget om andres.
EAT & SING-møde hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19. Første gang den 10. januar.

BABYSALMESANG

Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 9.30-11.00

Nyt hold babysalmesang starter i Jelling Kirke. Forløbet strækker sig over ni tirsdage samt en afslutningslørdag og koster 150 kr.
Babysalmesang henvender sig til babyer i alderen 0-9 mdr. og deres forældre.
Susanne Lund Thomsen står igen for forløbet. Susanne er til daglig pædagog, men har tidligere arbejdet som sognemedhjælper inklusiv babysalmesang.
Hver gang sluttes der af i sognehuset med hygge og en bid brød.

Tilmelding nødvendig til mak@km.dk eller tlf. 7587 1117

INTERNATIONAL CHURCH JELLING

Read more about services and other international events here.

MORGENSANG

Tirsdag den 7. marts kl. 8.30 er der morgensang i kirken kl. 8.30. En halv time med fællessang, fortælling og fadervor - og et stykke musik.
Organist Henrik Rosendahl og sognepræst Kristian Bøckers vikar, Maibrit Pedersen, medvirker.

Der er tradition for, at evt. morgensurhed forsvinder undervejs. 

 

 

INTERNATIONAL ENGELSKSPROGET GUDSTJENESTE

International Kirke Jelling

Det er et tilbud og et mødested for mennesker både danskere, beboere fra asylcentret og andre fra udlandet, der søger kirken og gerne vil samles i en gudstjeneste med fælles sprog.

Velkommen i kirken
EAT & SING
Vi byder velkommen til beboere på asylcentrene
hver tirsdag kl. 17.30 i Jelling Sognehus.
Vi spiser et måltid, synger en dansk sang
– og til slut er der altergang i Jelling Kirke for dem, der vil.
Alle er velkomne til at komme at byde velkommen i Folkekirken!


Der er international gudstjeneste i Jelling kirke:
Torsdag den 12. januar kl. 10.30: International gudstjeneste.
Søndag den 12. februar kl. 10.30: Højmesse med internationalt islæt.
Mandag den 17. april kl. 10.30: International påskegudstjeneste.

 

 

DET NYE SOGNEHUS

17. april indviede vi det nye Sognehus, mange var mødt op til gudstjenesten med biskop Marianne Christiansen, omkring 200 deltog i arrangementet.
Mange har kikket ind og nydt de smukke rammer og kunstneren Alexander Tovborgs smukke væg-maleri.
Sognehuset er åben i dagtimerne og man er velkommen til at kikke ind, alle er naturligvis også vel-kommen til vores arrangementer i huset.

KONTAKT

Kirkekontoret, tlf. 75 87 11 17. Træffetid tirsdag og torsdag 10-12

Sognepræst Kristian Bøcker. Træffes på kirkekontoret eller på tlf. 20 98 52 10

Kordegn Kirsten Thøgersen. Træffes i sognehuset eller via 75 87 11 17