GUDSTJENESTER

ARRANGEMENTER

VELKOMMEN

Jelling Kirke har åbent dagligt fra kl. 8-20 i hele sommerperioden, fra maj til august. I september, oktober, marts og april lukker kirken kl. 18 og om vinteren fra 1. november til 28. februar lukker kirken kl. 17.00.

Da Jelling Kirke fungerer som sognekirke, kan kirken være lukket i den anførte åbningstid på grund af gudstjenester eller kirkelige handlinger, som f.eks. begravelser og vielser.

Der tilbydes guidninger i kirken ved henvendelse på mail til mak@ km.dk 
Foredraget varer ca 1 time.

Vi henstiller til, at besøgende taler stille under opholdet i kirken.

UGE 36, 37

I uge 37 er kirken optaget:                            
Mandag:                                                                
Tirsdag:
Onsdag: 11.00-13.00                       
Torsdag: 11.00-12.00 & 15.00-16.00
Fredag: 11.00-13.00                                                                 
Lørdag:  9.30-12.30                                          
Søndag: 9.30-12.00 & 15.30-17.30

I uge 38 er kirken optaget:
Mandag: 19.00-21.30
Tirsdag:9.30-11.00 & 14.30-15.45
Onsdag: 11.00-13.00
Torsdag:
Fredag:11.00-12.00
Lørdag:
Søndag:9.30-12.00

I uge 39 er kirken optaget:
Mandag: 
Tirsdag:10.00-11.00 & 14.15-15.45
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag: 9.30-12.00

 

 

 

 

HVAD KAN TROEN BRUGES TIL - FOREDRAGSRÆKKE

HVAD KAN TROEN BRUGES TIL ?
Efterårets foredragsrække stiller spørgsmålet ”hvad kan troen bruges til” til fem forskellige mennesker, der formentlig giver fem ret forskellige svar.
Foredragsrækken er åben for alle og kræver ingen særlige forudsætninger – eller tro!
Der er kaffe undervejs og altid mulighed for spørgsmål og drøftelse efter foredragsholderens oplæg.


Ingen tilmelding nødvendig og alle er velkomne, enten til hele rækken eller enkelte foredrag.

Andet foredrag er tirsdag den 19. september kl. 19.30: Sognepræst Kristian Bøcker: ”Er du så meget troende – om kulturkristendom”
 
Hvilken tro ligger der i udtrykket ”kulturkristen” eller ”kulturkristendom” – udtryk, som mange føler sig hjemme i. For hvis troen ikke først og fremmest er en følelse, hvad er den så? Og kan man så tale om at være meget troende? Og hvad kan ”kultur-troen” bruges til?

s om hele foredragsrækken her

JULEKONCERT - OBS ÆNDRING AF TIDSPUNKTER PÅ KONCERTERNE

Igen i år er det Danmarks Radios Pigekor der står for julekoncerten i Jelling kirke.

Der vil være 2 koncerter med DR´s Pigekor under ledelse af Phillip Faber. 
Her er der garanti for julestemning, når korets mageløse sange vil klinge i vores historiske og smukke kirke.
Første koncert er kl. 13.00 og den anden kl. 15.30

Billetter koster 200 kr. pr. stk. og kan købes efter 1. oktober hos "Henrys by Rebekka", Gormsgade  17.   

KOROPSTART

BØRNE- OG UNGDOMSKOR
 
Jelling kirkes børne- og ungdomskor starter op onsdag d. 30. august i Sognehuset.
Børnekoret kl. 15.15-16.00. ( 3.-5. kl. )
Ungdomskoret kl. 15.45-17.15 ( 5. kl. og opefter )
Ungdomskoret ledes af både Naja Storbjerg og Henrik Rosendal. 
Vi vil arbejde med i stemmetræning, nodelæsning og den gode korlyd.
Det er gratis men forpligtende at gå til kor. Der udbetales løn.

Tilmelding hos organisten ( henrik.rosendahl@skolekom.dk  )

Vi ses !

EAT & SING - EVERY THURSDAY IN 2017

EAT & SING 2017 - OBS: Flyttet fra tirsdag til torsdag hver uge.

Fra januar vil der være et ugentlig EAT & SING møde i sognehuset for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere. Vi håber at nogen har lyst til at være med til at skabe et fællesskab på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem der har lyst. 
Vi er en komité, der er kommer hver gang og som man kan kontakte hvis man vil høre mere.
Da det er en gang om ugen håber vi meget at der er nogen, der har lyst til at melde sig som frivillige og som kan være med engang imellem. Men også at nogle af dem som bor i Jelling har lyst til at komme og være med til nogle timer hvor man kan lære andre om vores kultur, men også lære noget om andres.
EAT & SING-møde hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19. Første gang den 10. januar.

INTERNATIONAL CHURCH JELLING

Read more about services and other international events here.

KONTAKT

Kirkekontoret, tlf. 75 87 11 17. Træffetid tirsdag og torsdag 10-12

Sognepræst Kristian Bøcker. Træffes i sognehuset, pr mail eller evt på tlf. 20 98 52 10

Kordegn Kirsten Thøgersen. Træffes i sognehuset, via 75 87 11 17 eller pr mail

Formand for menighedsrådet Jens Maibom kan kontaktes på mail jemai@km.dk

 

 

BRUG AF SOGNEHUSET

Sognehuset er ”kirkens forsamlingshus” og bruges primært til en lang række kirkelige arrangementer og aktiviteter, eksempelvis foredrag, studiekredse, kirkekor, asylarbejde og konfirmandundervisning.
Derudover rummer sognehuset kontorer og mødelokaler, der bruges af kirkens ansatte, af menighedsrådet og til kirkelige møder i Vejle provsti og andre kirkelige sammenhænge.
Da kirken er en del af monumentområdet med palisade, høje og runestenene og som sådan deltager i arbejdet med dette, kan Sognehuset også bruges til arrangementer og møder, der drejer sig om det, herunder arrangementer, der involverer lokale grupper og institutioner og har et oplysnings- og dannelsesmæssigt sigte vedrørende området.
Sognehuset er også rammen om kirkens sociale arbejde.
Sognehuset kan således ikke lånes til private arrangementer eller til møder og arrangementer i politiske foreninger eller interesseorganisationer eller til mere hobbyprægede aktiviteter.
Ønsker om spisning eller kaffedrikning i forbindelse med rundvisninger og besøg på området henvises til ”madpakkehuset” ved Kongernes Jelling (forventet færdig fra maj 2017) og til byens caféer og kro.