GUDSTJENESTER

ARRANGEMENTER

VELKOMMEN

Jelling Kirke har åbent dagligt fra kl. 8-20 i hele sommerperioden, fra maj til august. I september, oktober, marts og april lukker kirken kl. 18 og om vinteren fra 1. november til 28. februar lukker kirken kl. 17.00.

Da Jelling Kirke fungerer som sognekirke, kan kirken være lukket i den anførte åbningstid på grund af gudstjenester eller kirkelige handlinger, som f.eks. begravelser og vielser.

Der tilbydes guidninger i kirken ved henvendelse på mail til mak@ km.dk 
Foredraget varer ca 1 time.

STILLETID

Torsdag mellem 16.00 og 18.00 er der stilletid i kirken. Det betyder, at man stadig er meget velkommen til at besøge kirken, men vi beder om, at man i det tidsrum forholder sig stille og ikke guider i det tidsrum. Mange nyder nemlig også den ro, der er i kirken – og den vil vi godt værne om.

UGE 24 & 25 & 26

I uge 24 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag: 10.00-11.00
Onsdag:17.00-18.00
Torsdag:9.30-12.00  & 16.00-18.00 
Fredag:
Lørdag:10.00-15.00
Søndag:14.00-15.00

I uge 25 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:8.30-9.30 & 13.00-14.30
Torsdag: 10.00-1.00 & 13.15-14.15
Fredag:
Lørdag:
Søndag:9.30-12.00

I uge 26 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:14.00-15.00
Torsdag:10.00-11.00
Fredag:
Lørdag:
Søndag:9.30-12.00

BØRNEGUDSTJENESTE

OM DÅB OG DRØMME
Onsdag den 13. juni kl. 17.00 er der børnegudstjeneste i Jelling kirke. Denne gang skal vi høre om dåb og drømme - også din egen.
Der er pizza i sognehuse efter gudstjenesten.

Alle er velkomne - det er for alle sogne.

SOMMERMØDE - FÆLLES FOR ALLE SOGNE

Søndag den 18. Juni: Fælles sommermøde med Mads Fuglede
Sognene går hvert år sammen om et fælles sommermøde.
I år begynder vi kl. 10.30 med gudstjeneste i Kollerup Kirke, derefter en let frokost på Brandbjerg Højskole til 50,- kr.
Efter frokosten er der foredrag ved USA-ekspert Mads Fuglede, der fortæller om udviklingen i USA ikke mindst efter valget af Donald Trup som præsident.
Mads Fuglede prædiker også ved gudstjenesten.

VIKINGEGUDSTJENESTE

I forbindelse med det årlige vikingemarked er der traditionen tro gudstjeneste i Jelling Kirke – men en lidt anderledes gudstjeneste end sædvanligvis. Det er søndag morgen den 9. juli kl. 9.00 og gudstjenesten begynder udenfor kirken, ved stenene, gudstjenesten med en lille fortælling.
Derefter går vi ind i kirken og begynder selve gudstjenesten med fællessang i koret – den oprindelige kirke – inden vi fortsætter på mere almindelig vis.
Efter gudstjenesten er der fra ca. 9.45 kirkekaffe på vikingemarkedet, hvor markedets boder osse åbner. Der er gratis adgang for deltagerer i gudstjeneste.
Alle er velkomne – både vikinger og andre gæve folk!  

MORGENSANG

Tirsdag den 4. juli kl. 8.30 er der morgensang i kirken. En halv time med fællessang, fortælling og fadervor - og et stykke musik.
Organist Henrik Rosendahl og sognepræst Kristian Bøcker er parat til at give jer en dejlig start på dagen.

Der er tradition for, at evt. morgensurhed forsvinder undervejs. 

 

 

EAT & SING - EVERY THURSDAY IN 2017

EAT & SING 2017 - OBS: Flyttet fra tirsdag til torsdag hver uge.

Fra januar vil der være et ugentlig EAT & SING møde i sognehuset for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere. Vi håber at nogen har lyst til at være med til at skabe et fællesskab på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem der har lyst. 
Vi er en komité, der er kommer hver gang og som man kan kontakte hvis man vil høre mere.
Da det er en gang om ugen håber vi meget at der er nogen, der har lyst til at melde sig som frivillige og som kan være med engang imellem. Men også at nogle af dem som bor i Jelling har lyst til at komme og være med til nogle timer hvor man kan lære andre om vores kultur, men også lære noget om andres.
EAT & SING-møde hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19. Første gang den 10. januar.

INTERNATIONAL ENGELSKSPROGET GUDSTJENESTE

International Kirke Jelling

Det er et tilbud og et mødested for mennesker både danskere, beboere fra asylcentret og andre fra udlandet, der søger kirken og gerne vil samles i en gudstjeneste med fælles sprog.

Velkommen i kirken
EAT & SING
Vi byder velkommen til beboere på asylcentrene
hver tirsdag kl. 17.30 i Jelling Sognehus.
Vi spiser et måltid, synger en dansk sang
– og til slut er der altergang i Jelling Kirke for dem, der vil.
Alle er velkomne til at komme at byde velkommen i Folkekirken!


Der er international gudstjeneste i Jelling kirke:
Torsdag den 12. januar kl. 10.30: International gudstjeneste.
Søndag den 12. februar kl. 10.30: Højmesse med internationalt islæt.
Mandag den 17. april kl. 10.30: International påskegudstjeneste.

 

 

INTERNATIONAL CHURCH JELLING

Read more about services and other international events here.

BRUG AF SOGNEHUSET

Sognehuset er ”kirkens forsamlingshus” og bruges primært til en lang række kirkelige arrangementer og aktiviteter, eksempelvis foredrag, studiekredse, kirkekor, asylarbejde og konfirmandundervisning.
Derudover rummer sognehuset kontorer og mødelokaler, der bruges af kirkens ansatte, af menighedsrådet og til kirkelige møder i Vejle provsti og andre kirkelige sammenhænge.
Da kirken er en del af monumentområdet med palisade, høje og runestenene og som sådan deltager i arbejdet med dette, kan Sognehuset også bruges til arrangementer og møder, der drejer sig om det, herunder arrangementer, der involverer lokale grupper og institutioner og har et oplysnings- og dannelsesmæssigt sigte vedrørende området.
Sognehuset er også rammen om kirkens sociale arbejde.
Sognehuset kan således ikke lånes til private arrangementer eller til møder og arrangementer i politiske foreninger eller interesseorganisationer eller til mere hobbyprægede aktiviteter.
Ønsker om spisning eller kaffedrikning i forbindelse med rundvisninger og besøg på området henvises til ”madpakkehuset” ved Kongernes Jelling (forventet færdig fra maj 2017) og til byens caféer og kro.

KONTAKT

Kirkekontoret, tlf. 75 87 11 17. Træffetid tirsdag og torsdag 10-12

Sognepræst Kristian Bøcker. Træffes i sognehuset, pr mail eller evt på tlf. 20 98 52 10

Kordegn Kirsten Thøgersen. Træffes i sognehuset, via 75 87 11 17 eller pr mail

Formand for menighedsrådet Jens Maibom kan kontaktes på mail jemai@km.dk