GUDSTJENESTER

ARRANGEMENTER

VELKOMMEN

Jelling Kirke har åbent dagligt fra kl. 8-20 i hele sommerperioden, fra maj til august. I september, oktober, marts og april lukker kirken kl. 18 og om vinteren fra 1. november til 28. februar lukker kirken kl. 17.00.

Da Jelling Kirke fungerer som sognekirke, kan kirken være lukket i den anførte åbningstid på grund af gudstjenester eller kirkelige handlinger, som f.eks. begravelser og vielser.

Der tilbydes guidninger i kirken ved henvendelse på mail til mak@ km.dk 
Foredraget varer ca 1 time.

Vi henstiller til, at besøgende taler stille under opholdet i kirken.

UGE 46, 47, 48, 49

I uge 46 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:9.30-10.00
Onsdag:11.30-12.00 & 14.15-15.45
Torsdag:9.30-11.00 & 13.00-15.30
Fredag: 13.00-15.30
Lørdag:9.30-12.00
Søndag:10.30-12.00   

I uge 47 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:11.00-12.00
Onsdag:10.30-12.00 & 14.15-15.45
Torsdag:10.00-11.00 & 14.15-15.45 & 17.00-18.00
Fredag:
Lørdag:
Søndag:10.30-12.00

I uge 48 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:14.15-15.45
Torsdag:10.00-11.00 & 14.15-15.45 & 20.00-21.30
Fredag:
Lørdag:
Søndag:10.00-12.00

I uge 49 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:8.30-9.00 &14.00-15.00
Onsdag:14.15-15.45
Torsdag:10.00-12.00 & 14.15-15.45
Fredag:
Lørdag:10.00-17.00
Søndag:16.00-17.00 

FILM MED MENING TIRSDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 19.00

På tirsdag kl. 19.00 inviterer Byens Bio og Jelling Kirke igen til fil med mening. Denne gang er det filmen "La via é bella", der er på lærredet.

Livet er smukt er en italiensk film fra 1997, instrueret af Roberto Benigni, der også spiller hovedrollen.
Den unge jøde, Guido, forelsker sig i en ung kvinde, og de to får en søn sammen. På drengens fødselsdag bliver Guido og sønnen taget af nazisterne og ført til en kz-lejr. Moderen vælger frivilligt at tage med. Guido bilder sin søn ind, at det hele er en leg, og sønnen tror ham og overlever sammen med moderen, mens Guido bliver dræbt. Filmen rejser blandt andet spørgsmål om troen kan bære, selvom det man tror på ikke er til i gængs forstand.

 

 

Inden filmen vil der være et kort oplæg og bagefter er der som altid samtale om filmen over en kop kaffe.

Alle er velkomne.

MORGENSANG

Tirsdag den 5. december kl. 8.30 er der morgensang i kirken. En halv time med fællessang, fortælling og fadervor - og et stykke musik.
Organist Henrik Rosendahl og sognepræst Kristian Bøcker er parat til at give jer en dejlig start på dagen.

Der er tradition for, at evt. morgensurhed forsvinder undervejs. 

 

 

MENIGHEDSMØDE & KIRKEFROKOST

Kirkefrokost søndag den 3. december efter gudstjenesten.
Traditionen tro inviterer menighedsrådet på kirkefrokost efter gudstjenesten 1. søndag i advent. 
1. søndag i advent orienterer menighedsrådet om kirkens arbejde, modtager ris og ros, ligesom der vil være mulighed for at hilse på  menighedsrødderne.

JULEKONCERT - OBS ÆNDRING AF TIDSPUNKTER PÅ KONCERTERNE

Igen i år er det Danmarks Radios Pigekor der står for julekoncerten i Jelling kirke. Det sker lørdag den 9. december.

Der vil være 2 koncerter med DR´s Pigekor under ledelse af Phillip Faber. 
Her er der garanti for julestemning, når korets mageløse sange vil klinge i vores historiske og smukke kirke.
Første koncert er kl. 13.00 og den anden kl. 15.30

Billetter koster 200 kr. pr. stk. og kan købes efter 1. oktober hos "Henrys by Rebekka", Gormsgade  17.   

JULENS FORTÆLLING

2. søndag i advent den 10. december kl. 16.00 vil Jelling Kirkes pigekor, Jelling kirkes forskellige kor samt det voksne lejligheds-julekor traditionen tro opføre julesange ved eftermiddagens gudstjeneste i Jelling kirke. Sognepræst Birgitte Møldrup gendigter julefortællingen og der bliver rig lejlighed til at synge og komme i julestemning. Koret dirigeres af organist Henrik Rosendal og akkompagneres af kirkens rytmiske ”husorkester”.

SORGGRUPPE - OPSTART AF NYT HOLD

Tab er altid så slemt, som det opleves.
Vi ved alle, at vi kommer til at miste en dag, men alligevel kommer det ofte bag på os, hvor svært og tungt det er. Derfor kan det være en stor befrielse at have et frirum, hvor man kan tale med andre, der ligeledes har mistet en, de holdt af.

Vi tilbyder derfor muligheden for at deltage i en sorggruppe.
En sorggruppe er et sted, hvor man deler tanker, følelser og erfaringer med andre, som også har mistet. Vi forudsætter gensidig respekt og tavshedspligt, og hver deltager bestemmer selv, hvor meget man vil sige.

Gruppen består af max. 8 deltagere der mødes d. 16. aug., 30. aug., 13. sep., 27. sep., 11. okt., 25. okt., og 8. nov. fra kl. 19.00 til 20.30 i sognehuset i Jelling, Gormsgade 19.

Vi byder på kaffe og te, og det er gratis at deltage.

Møderne ledes af sognepræst Gitte Sandager Bjerre, hos hvem man også tilmelder sig på 75 87 33 22.

BABYSALMESANG - FORÅRSHOLDET

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 10.00-11.30

Nyt hold babysalmesang starter i Jelling Kirke. Forløbet strækker sig over ni tirsdage samt en afslutningslørdag og koster 150 kr.
Babysalmesang henvender sig til babyer i alderen 0-9 mdr. og deres forældre.
Susanne Lund Thomsen står igen for forløbet. Susanne er til daglig pædagog, men har tidligere arbejdet som sognemedhjælper inklusiv babysalmesang.
Hver gang sluttes der af i sognehuset med hygge og en bid brød.

Tilmelding nødvendig til mak@km.dk eller tlf. 7587 1117

MOMENTO

Torsdag den 30. november kl. 20.00-21.30 vil der blive spillet rolig, dæmpet og meditativ musik i Jelling kirke. Sæt dig eller læg dig et sted i rummet og find ”Momento” – nyd øjeblikket, stress af og find ro. Medbring evt. eget tæppe eller lån et af kirkens liggeunderlag/puder. Det er meningen, at man kan komme og gå i løbet af aftenen.

VOKSENKOR

Jelling Kirke tilbyder nu et kor for unge og voksne under ledelse af Henrik Rosendal og Naja Storebjerg.  Koret starter op onsdag d. 4. oktober kl. 19.30.
Koret er for alle i alderen 16-110 år og foregår i Jelling Sognehus. Vi synger bl.a. gospel, pop og højskolesange.
Koret er gratis og uforpligtende.

 

 

EAT & SING - EVERY THURSDAY IN 2017

EAT & SING 2017 - OBS: Flyttet fra tirsdag til torsdag hver uge.

Fra januar vil der være et ugentlig EAT & SING møde i sognehuset for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere. Vi håber at nogen har lyst til at være med til at skabe et fællesskab på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem der har lyst. 
Vi er en komité, der er kommer hver gang og som man kan kontakte hvis man vil høre mere.
Da det er en gang om ugen håber vi meget at der er nogen, der har lyst til at melde sig som frivillige og som kan være med engang imellem. Men også at nogle af dem som bor i Jelling har lyst til at komme og være med til nogle timer hvor man kan lære andre om vores kultur, men også lære noget om andres.
EAT & SING-møde hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19. Første gang den 10. januar.

INTERNATIONAL CHURCH JELLING

Read more about services and other international events here.

KONTAKT

Kirkekontoret, tlf. 75 87 11 17. Træffetid tirsdag og torsdag 10-12

Sognepræst Kristian Bøcker. Træffes i sognehuset, pr mail eller evt på tlf. 20 98 52 10

Kordegn Kirsten Thøgersen. Træffes i sognehuset, via 75 87 11 17 eller pr mail

Formand for menighedsrådet Jens Maibom kan kontaktes på mail jemai@km.dk

 

 

BRUG AF SOGNEHUSET

Sognehuset er ”kirkens forsamlingshus” og bruges primært til en lang række kirkelige arrangementer og aktiviteter, eksempelvis foredrag, studiekredse, kirkekor, asylarbejde og konfirmandundervisning.
Derudover rummer sognehuset kontorer og mødelokaler, der bruges af kirkens ansatte, af menighedsrådet og til kirkelige møder i Vejle provsti og andre kirkelige sammenhænge.
Da kirken er en del af monumentområdet med palisade, høje og runestenene og som sådan deltager i arbejdet med dette, kan Sognehuset også bruges til arrangementer og møder, der drejer sig om det, herunder arrangementer, der involverer lokale grupper og institutioner og har et oplysnings- og dannelsesmæssigt sigte vedrørende området.
Sognehuset er også rammen om kirkens sociale arbejde.
Sognehuset kan således ikke lånes til private arrangementer eller til møder og arrangementer i politiske foreninger eller interesseorganisationer eller til mere hobbyprægede aktiviteter.
Ønsker om spisning eller kaffedrikning i forbindelse med rundvisninger og besøg på området henvises til ”madpakkehuset” ved Kongernes Jelling (forventet færdig fra maj 2017) og til byens caféer og kro.