GUDSTJENESTER

ARRANGEMENTER

VELKOMMEN

Jelling Kirke har åbent dagligt fra kl. 8-20 i hele sommerperioden, fra maj til august. I september, oktober, marts og april lukker kirken kl. 18 og om vinteren fra 1. november til 28. februar lukker kirken kl. 17.00.

Da Jelling Kirke fungerer som sognekirke, kan kirken være lukket i den anførte åbningstid på grund af gudstjenester eller kirkelige handlinger, som f.eks. begravelser og vielser.

Der tilbydes guidninger i kirken ved henvendelse på mail til mak@ km.dk 
Foredraget varer ca 1 time.

UGE 41 & 42

I uge 43 er kirken optaget:

Mandag:

Tirsdag:12.00-14.30

Onsdag:14.00-16.00

Torsdag:9.30-11.30 & 14.00-16.00

Fredag:

Lørdag:

Søndag:10.30-12.00     

I uge 44 er kirken optaget:

Mandag:

Tirsdag:8.30-9.30

Onsdag: 14.00-16.00

Torsdag: 9.30-11.30 & 14.00-16.00

Fredag:16.00-17.00

Lørdag:9.00-11.30

Søndag:10.30-12.00
    

MENIGHEDSRÅDSVALG

Menighedsrådsvalg i   Jelling sogn

I henhold til bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd §16 bekendt¬gøres det herved, at der i forbindelse med valget tirsdag den 8. november 2016 kun er indleveret én gyldig kan¬di¬datliste:

Følgende er herefter valgt til menighedsrådet:

Palle List Clausen, Hvesager 284
Judy Terney Tromborg, Runevej 6
Jens Maibom, Pilelunden 9
Lars Kjær Larsen, Hvesager 85
Vibeke Kathrine Antkjær Tygesen, Hvesager 109
Johny Jørgensen, Eskelunden 1
Karin Lene Friberg, Thyrasvej 15 A
Hanne Christensen, Grønnegade 15

Derfor bortfalder afstemningen, og de ovenfor nævnte 8 kandidater er hermed erklæret for valgt til menig-heds¬rådet.

Det nye menighedsråd holder konstituerende møde 31. oktober,  kl.19.00 i Jelling Sognehus.


Valgbestyrelsen for Jelling sogn

Gunni Højvang
formand

MOMENTO

Onsdag den 26. oktober kl. 20.00-21.30 vil der blive spillet rolig, dæmpet og meditativ musik i Jelling kirke. Sæt dig eller læg dig et sted i rummet og find ”Momento” – nyd øjeblikket, stres af og find ro. Medbring evt. eget tæppe eller lån en af kirkens liggeunderlag/puder. Det er meningen, at man kan komme og gå i løbet af aftenen.   

EAT & SING THURSDAY OCTOBER 27TH

EAT & SING 2016

 

Thursday October 27th 5.30 pm (Birgitte Møldrup)
Thursday November 24th 5.30 pm (Birgitte Møldrup)

 
On these Thursdays, we will meet and eat together in “sognehuset”, Gormsgade 19, 7300 Jelling.
Those who want can bring a dish and we will refund your expenses. We will sing together – maybe an English hymn or a Danish song. November 24th we will make Christmas decorations.
For those who want to, we will share communion afterwards in Jelling Church, conducted by Pastor Birgitte Møldrup. We are finished by 7.30 pm.

 
CHRISTMAS SERVICE
Sunday December 18th 10.30 am:
International service with communion in Jelling Church conducted by Pastor Birgitte Møldrup. Afterwards there is “æbleskiver” and a “package game” in sognehuset, Gormsgade 19, 7300 Jelling.

MORGENSANG

Tirsdag den 1. november kl. 8.30 er der morgensang i kirken kl. 8.30. En halv time med fællessang, fortælling og fadervor - og et stykke musik. Organist Henrik Rosendahl og sognepræst Kristian Bøcker medviker. Der er tradition for, at evt. morgensurhed forsvinder undervejs. 

 

 

ALLE HELGEN, EN DAG TIL AT MINDES.

Alle Helgens søndag er en dag til at mindes dem, vi har mistet. Mindes, hvad de betød for os og takke for, at vi fik lov til at kende dem og være en del af deres liv, ligesom de var en del af vores. For nogle familier er Alle Helgen en anledning til at mødes og sammen mindes den, man har mistet og eventuelt lægge en blomst på graven efter gudstjenesten.
Søndag den 6. november kl. 10.30 i Jelling Kirke.
 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

I 2016 skal der være valg til Jelling Menighedsråd, der skal vælges 8 medlemmer og valget gælder for en 4 årig periode fra december 2016 til december 2020.
Her kan du se nogle vigtige datoer:
Fredsvalg:
Den 13. september kl. 19.30 orienterende møde og opstillingsmøde i Sognehuset, Gormsgade 19.
Der har været tradition for, at man her holder afstemning om en fællesliste til menighedsrådsvalget, det betyder, at man stemmer om placeringen på opstillingslisten blandt de foreslåede kandidater, som har accepteret at ville stille op.
Såfremt der ikke indkommer flere kandidatlister er de første 8 på fælleslisten valgt.
Dette kaldes fredsvalg.
Flere kandidatlister:
Fra 20. sept. til 27. sept., kl. 19.00 kan der indleveres kandidatlister.
Såfremt der indkommer flere lister er der afstemningsvalg den 8. november.

Det er vigtig at møde op den 13. september, hvor der er mulighed for at stille op til menighedsrådet eller at have indflydelse på, hvem der skal vælges til menighedsrådet.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte valgudvalget.

Gunni Højvang
mail: guh@km.dk, tlf. 2122 8933
Bjarne Bagge
mail:
bgb.soldat@jellingnet.dk, tlf. 2148 2048
Palle List Clausen
mail:
Palle@claus1.dk, tlf. 5167 0383

Læs mere om menighedsrådsvalget her:

- Hvem gør hvad ?

- Kandidatliste

- Valghæfte 2016

- Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november 2016, CIR1H nr. 9359 af 19/04/2016

SORGGRUPPE

Tab er altid så slemt, som det opleves. Vi ved alle, at vi kommer til at miste en dag, men alligevel kommer det ofte bag på os, hvor svært og tungt det er. Derfor kan det være en stor befrielse at have et frirum, hvor man kan tale med andre, der ligeledes har mistet en, de holdt af. Vi tilbyder derfor muligheden for at deltage i en sorggruppe. En sorggruppe er et sted, hvor man deler tanker, følelser og erfaringer med andre, som også har mistet. Vi forudsætter gensidig respekt og tavshedspligt, og hver deltager bestemmer selv, hvor meget man vil sige. Gruppen består af max. 8 deltagere.

Vi mødes den 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12, 4/1, 18/1 i Sognehuset i Jelling fra kl. 19.00-20.30.


Vi byder på kaffe og te, og det er gratis at deltage.
Møderne ledes af sognepræst Gitte Sandager Bjerre Wetche, hos hvem man også tilmelder sig på 75 87 33 22.

INTERNATIONAL CHURCH JELLING

Read more about services and other international events here.

DET NYE SOGNEHUS

17. april indviede vi det nye Sognehus, mange var mødt op til gudstjenesten med biskop Marianne Christiansen, omkring 200 deltog i arrangementet.
Mange har kikket ind og nydt de smukke rammer og kunstneren Alexander Tovborgs smukke væg-maleri.
Sognehuset er åben i dagtimerne og man er velkommen til at kikke ind, alle er naturligvis også vel-kommen til vores arrangementer i huset.

KONTAKT

Kirkekontoret, tlf. 75 87 11 17. Træffetid tirsdag og torsdag 10-12

Sognepræst Kristian Bøcker. Træffes på kirkekontoret eller på tlf. 20 98 52 10

Menighedsrådsformand Gunni Højvang  eller på tlf 21 22 89 33