GUDSTJENESTER

ARRANGEMENTER

VELKOMMEN

Jelling Kirke har åbent dagligt fra kl. 8-20 i hele sommerperioden, fra maj til august. I september, oktober, marts og april lukker kirken kl. 18 og om vinteren fra 1. november til 28. februar lukker kirken kl. 17.00.

Da Jelling Kirke fungerer som sognekirke, kan kirken være lukket i den anførte åbningstid på grund af gudstjenester eller kirkelige handlinger, som f.eks. begravelser og vielser.

Der tilbydes guidninger i kirken ved henvendelse på mail til mak@ km.dk 
Foredraget varer ca 1 time.

Vi henstiller til, at besøgende taler stille under opholdet i kirken.

UGE 50, 51, 52, 1

I uge 50 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag: 12,00-20.00
Onsdag:10.00-11.00
Torsdag:10.00-12.00
Fredag: 10.00-11.00
Lørdag:
Søndag:10.00-12.00

I uge 51 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:8.30-13.30
Onsdag:8.30-12.00
Torsdag:10.00-13.00
Fredag:
Lørdag:
Søndag:13.00-17.00

I uge 52 er kirken optaget:
Mandag: 10.30-12.00
Tirsdag: 12,00-20.00
Onsdag:10.00-11.00
Torsdag:10.00-12.00
Fredag: 10.00-11.00
Lørdag:
Søndag:10.00-12.00

I uge 1 er kirken optaget:
Mandag:
Tirsdag:8.30-13.30
Onsdag:8.30-12.00
Torsdag:10.00-13.00
Fredag:
Lørdag:
Søndag:13.00-17.00

JULEN I JELLING KIRKE

GUDSTJENESTER I JULEN OG NYTÅRET

Juleaften den 24. december
13.00
14.30
16.00
Alle ved Kristian Bøcker

Juledag den 25. december
10.30 ved Kristian Bøcker

2. juledag den 26. december
19.30 ved Birgitte Rosager Møldrup

Nytårsdag den 1. januar
16.00 ved Kristian Bøcker

MORGENSANG

Tirsdag den 2. januar kl. 8.30 er der morgensang i kirken. En halv time med fællessang, fortælling og fadervor - og et stykke musik.
Organist Henrik Rosendahl og sognepræst Kristian Bøcker er parat til at give jer en dejlig start på dagen.

Der er tradition for, at evt. morgensurhed forsvinder undervejs. 

 

 

FYRAFTENSSAMTALE

FYRAFTENSSAMTALE – OM TRO, HÅB OG NÆSTEKÆRLIGHED

Tre gange først i det nye år invitere vi til fyraftenssamtale i sognehuset. Vi begynder kl. 17, hvor vi har bedt et menneske med noget på hjerte om kort indledning om dagens emne. Derefter er der samtale ved bordene – om oplægget, om andre måder at se det på, ud fra egne erfaringer, tanker – og ud fra de andres.
Undervejs er der pause, hvor vi serverer en sandwich og en øl eller vand. Og så videre samtale inden vi slutter kl.19 med en sang.

Alle er meget velkomne. Nedenfor følger datoer, emne og oplægsholder

Tirsdag den 16. januar kl. 17-19  - Om tro. Oplæg ved bedemand Bente Lorentzen

Tirsdag den 30. januar kl. 17-19 – Om håb. Oplæg ved direktør for Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Petersen

Tirsdag den 20. februar kl. 17-19 – om næstekærlighed. Oplæg ved talepædagog Ellis Maarbjerg

BABYSALMESANG - FORÅRSHOLDET

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 10.00-11.30

Nyt hold babysalmesang starter i Jelling Kirke. Forløbet strækker sig over ni tirsdage samt en afslutningslørdag og koster 150 kr.
Babysalmesang henvender sig til babyer i alderen 0-9 mdr. og deres forældre.
Susanne Lund Thomsen står igen for forløbet. Susanne er til daglig pædagog, men har tidligere arbejdet som sognemedhjælper inklusiv babysalmesang.
Hver gang sluttes der af i sognehuset med hygge og en bid brød.

Tilmelding nødvendig til mak@km.dk eller tlf. 7587 1117

BØRNEGUDSTJENESTER

Onsdag d. 24 januar kl. 17.00 er der børnegudstjeneste i Jelling. Vi skal høre om dengang Jesus var dreng og lavede fugle af ler - mon Jesus var en særlig dreng? Der er pizza i sognehuset efter gudstjenesten.

Fastelavnssøndag den 11. februar er der familiegudstjeneste i Jelling Kirke kl. 10.30 og i Kollerup Kirke kl. 13.30. Der er tøndeslagning efter begge gudstjenester (Sognehuset i Jelling, og Kollerup Skole) og man må meget gerne komme til gudstjeneste udklædt.

Torsdag den 22. marts kl. 17.00 er der børnegudstjeneste i Jelling kirke. Et æg ser helt hårdt og dødt ud – alligevel kan der være en levende kylling indeni – vi skal tale om påske og de mærkelige æg – og spise nogle af de lækre! Der er (også) pizza i sognehuset efter gudstjenesten

KONCERT

"RÆKKER UD" - KONCERT MED ANDREA PELLEGRINI, STEFFEN BRANDT M. FL.

Koncerten i Jelling kirke, tirsdag den 20. februar kl. 19.30, ønsker at række ud efter det i os alle, som i disse besynderlige tider mere end nogensinde venter på at blive læst, forstået og forløst.                                                                         Ensemblet består af Bjarke Mogensen (Accordeon), Josefine Opsahl (Cello), Thea Vesti Pedersen (Guitar), Andrea Pellegrini (Mezzosopran) samt Steffen Brandt (Sanger og sangskriver).    

Billetter á 200 kr. kan købes i Byen Café og på www.billetto.dk fra 15. dec.

FOREDRAG

"ET ASYL I ASYLET - OM FOLKEKIRKE OG FLYGTNINGE"

Tirsdag den 27. februar kl. 19.30 ved Birgitte Rosager Møldrup i Jelling sognehus.
Når folk fra fremmede lande møder den danske kristendom, så synes de måske at de møder tomhed og ligegyldighed. Men det er i virkeligheden friheden de ser. Det kræver dog en forklaring, og sognepræst Birgitte Rosager Møldrup har gennem de seneste år prøvet at få vores nye skiftende naboer, nemlig dem på asylcentret i Jelling, til at opdage det. Det kan man gøre på mange måder, hvis bare friheden er det gennemgående træk. For folkekirken skal være et asyl i asylet. Gennem 3 måneder har Birgitte været frikøbt fra sit embede til, sammen med en imam, at undervise i religionsfrihed på asylskolerne i stiftet. Det og meget andet vil hun fortælle om og dermed forsøge at vise, hvor stor en rolle kirken spiller, når man som fremmed skal lære Danmark og danskere at kende.

"RÆKKER UD" - KONCERT MED ANDREA PELLEGRINI, STEFFEN BRANDT M. FL.

Koncerten i Jelling kirke, tirsdag den 20. februar kl. 19.30, ønsker at række ud efter det i os alle, som i disse besynderlige tider mere end nogensinde venter på at blive læst, forstået og forløst.                                                                         Ensemblet består af Bjarke Mogensen (Accordeon), Josefine Opsahl (Cello), Thea Vesti Pedersen (Guitar), Andrea Pellegrini (Mezzosopran) samt Steffen Brandt (Sanger og sangskriver).    

Billetter á 200 kr. kan købes i Byen Café og på www.billetto.dk fra 15. dec.

SORGGRUPPE - OPSTART AF NYT HOLD

Tab er altid så slemt, som det opleves.
Vi ved alle, at vi kommer til at miste en dag, men alligevel kommer det ofte bag på os, hvor svært og tungt det er. Derfor kan det være en stor befrielse at have et frirum, hvor man kan tale med andre, der ligeledes har mistet en, de holdt af.

Vi tilbyder derfor muligheden for at deltage i en sorggruppe.
En sorggruppe er et sted, hvor man deler tanker, følelser og erfaringer med andre, som også har mistet. Vi forudsætter gensidig respekt og tavshedspligt, og hver deltager bestemmer selv, hvor meget man vil sige.

Gruppen består af max. 8 deltagere der mødes d. 16. aug., 30. aug., 13. sep., 27. sep., 11. okt., 25. okt., og 8. nov. fra kl. 19.00 til 20.30 i sognehuset i Jelling, Gormsgade 19.

Vi byder på kaffe og te, og det er gratis at deltage.

Møderne ledes af sognepræst Gitte Sandager Bjerre, hos hvem man også tilmelder sig på 75 87 33 22.

EAT & SING - EVERY THURSDAY IN 2017

EAT & SING 2017 - OBS: Flyttet fra tirsdag til torsdag hver uge.

Fra januar vil der være et ugentlig EAT & SING møde i sognehuset for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere. Vi håber at nogen har lyst til at være med til at skabe et fællesskab på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem der har lyst. 
Vi er en komité, der er kommer hver gang og som man kan kontakte hvis man vil høre mere.
Da det er en gang om ugen håber vi meget at der er nogen, der har lyst til at melde sig som frivillige og som kan være med engang imellem. Men også at nogle af dem som bor i Jelling har lyst til at komme og være med til nogle timer hvor man kan lære andre om vores kultur, men også lære noget om andres.
EAT & SING-møde hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19. Første gang den 10. januar.

INTERNATIONAL CHURCH JELLING

Read more about services and other international events here.

KONTAKT

Kirkekontoret, tlf. 75 87 11 17. Træffetid tirsdag og torsdag 10-12

Sognepræst Kristian Bøcker. Træffes i sognehuset, pr mail eller evt på tlf. 20 98 52 10

Kordegn Kirsten Thøgersen. Træffes i sognehuset, via 75 87 11 17 eller pr mail

Formand for menighedsrådet Jens Maibom kan kontaktes på mail jemai@km.dk

 

 

BRUG AF SOGNEHUSET

Sognehuset er ”kirkens forsamlingshus” og bruges primært til en lang række kirkelige arrangementer og aktiviteter, eksempelvis foredrag, studiekredse, kirkekor, asylarbejde og konfirmandundervisning.
Derudover rummer sognehuset kontorer og mødelokaler, der bruges af kirkens ansatte, af menighedsrådet og til kirkelige møder i Vejle provsti og andre kirkelige sammenhænge.
Da kirken er en del af monumentområdet med palisade, høje og runestenene og som sådan deltager i arbejdet med dette, kan Sognehuset også bruges til arrangementer og møder, der drejer sig om det, herunder arrangementer, der involverer lokale grupper og institutioner og har et oplysnings- og dannelsesmæssigt sigte vedrørende området.
Sognehuset er også rammen om kirkens sociale arbejde.
Sognehuset kan således ikke lånes til private arrangementer eller til møder og arrangementer i politiske foreninger eller interesseorganisationer eller til mere hobbyprægede aktiviteter.
Ønsker om spisning eller kaffedrikning i forbindelse med rundvisninger og besøg på området henvises til ”madpakkehuset” ved Kongernes Jelling (forventet færdig fra maj 2017) og til byens caféer og kro.