Foredragsrækken "Etiske udfordringer i vores tid"

UDSAT INDTIL VIDERE

Grundet coronavirus måtte vi udskyde efterårets foredragsrække til januar-februar 2021.

Nu er de nye datoer på plads - og kan ses nedenfor.


Foredragsrækken foregår i Sognehuset. Alle er velkomne. Foredragene kræver ingen særlige forudsætninger, kun lysten til at lytte og spørge. Og måske tale videre sammen.

Man kan deltage i et eller flere af foredragene, som der nu er tid og lyst til.
I år er temaet ”etiske udfordringer i vores tid.”
Med andre ord: Hvilke etiske og moralske udfordringer står vi med – i vores tid? Hvorfor er der tale om udfordringer? Og hvordan finder vi den rigtige vej frem?

Alle foredragene foregår som sagt i Sognehuset. Vi begynder kl. 19.30.
Efter en times foredrag er der pause med en kop kaffe eller te. Derefter altid mulighed for spørgsmål og debat. Det er gratis at deltage. Vi begynder og slutter med en fællessang.

Programmet ser således ud:

 

 

Læge Jacob Giehm Mikkelsen: ”Genteknologi og behandling af sygdomme.”

Torsdag den 14. januar kl. 19.30: Professor og læge Jacob Giehm Mikkelsen: ”Genteknologi og behandling af sygdomme.”
 
Jacob Giehm Mikkelsen er en af landets førende forskere inden for området genteknologi og behandling af sygdomme. Han vil denne aften føre os ind i denne verden – med dens muligheder og dilemmaer. Foredragsholderen er også medlem af Det etiske Råd.

Forfatter Christian Borrisholt Steen: ”Køn, krænkelse og identitet.”

Torsdag den 21. januar kl. 19.30: Forfatter Christian Borrisholt Steen: ”Køn, krænkelse og identitet.”
 
Christian Borrisholt Steen er tidligere medlem af Det etiske Råd. Ud fra arbejdet i rådet sætter han fokus på emnet køn, krænkelse og identitet. Er køn fortrinsvis biologisk eller kulturelt bestemt? Hvornår er der tale om krænkelse og hvornår er der tale om overfølsomhed? Hvad er juridisk kønsskifte – og hvor gammel skal man være for at det skal være en mulighed?

Dr. theol. Ole Jensen: ”Kloden sveder. Dyrene uddør. Menneskeheden er på vildspor.”

Tirsdag den 26. januar kl. 19.30: Dr. theol. Ole Jensen, tidligere højskoleforstander, domprovst og professor: ”Kloden sveder. Dyrene uddør. Menneskeheden er på vildspor.”
 
Naturen er såret af overudnyttelse. Klimakrisen viser det med al tydelighed. Årsagen er vort natursyn: Vi går ud fra, at naturen er til for vores skyld alene, og at vi har lov at gøre med den, hvad vi kan komme af sted med. Derfor har vi fået vækst- og konkurrencesamfundet, som ødelægger kloden. Vi må genopdage agtelsen for skaberværket. Og Gud Herren ”så”, at det, han havde skabt, ”var godt”, hedder det ikke for ingenting i Bibelens første kapitel.

Professor Bent Meier Sørensen: ”Skærmens magi - De sociale medier har invaderet vores liv – det er på tide vi gør modstand.”

Torsdag den 4. februar kl. 19.30: Professor Bent Meier Sørensen: ”Skærmens magi - De sociale medier har invaderet vores liv – det er på tide vi gør modstand.”
 
De sidste 10 år har bragt os i en stadigt tættere symbiose med vores smartphone. Det er techgiganternes drøm, men skal det også være vores drøm? De amerikanske techgiganter Facebook, Amazon, Google og Apple er kommet langt med at forandre, hvordan vi er, når vi er alene, hvordan vi mødes og hvordan vi taler sammen. Foredraget vil skildre denne udvikling, men også komme ind på, at vi nu må beskytte og træne evnen til at være alene, evnen til at gentage og evnen til at tale sammen, hvis vi vil vinde kampen mod skærmens magi.   

Sognepræst Kristian Bøcker: "”Den umenneskelige værdighed – om aktiv dødshjælp."

Tirsdag den 9. februar kl. 19.30: Sognepræst Kristian Bøcker: ”Den umenneskelige værdighed – om aktiv dødshjælp.”
 
Ordet ”værdig” går som en rød tråd gennem debatten om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Det er ”uværdigt” at ligge afmægtig og døende, hævder nogen. Andre mener, at aktiv livshjælp er det mest værdige – uanset hvad! Men hvad er det for et begreb om ´værdighed´, vi tænker og taler ud fra? Er hjælpeløshed og afmægtighed nødvendigvis uværdigt? Og hvem har ret til at definere hvad? Foredraget kredser om spørgsmål som disse, skildrer de væsentligste etiske positioner bag synspunkterne og lægger op til nuanceret samtale om et følsomt og vanskeligt emne.

SAMTALEAFTEN

Tirsdag den 25. maj kl. 19.30: Samtaleaften i Sognehuset
Denne aften samler vi op på og taler videre om emnerne fra foredragene. Eller de mest presserende af dem. Efter et kort oplæg og ud fra nogle konkrete spørgsmål begynder vi samtalen rundt ved bordene.
Undervejs er der kaffe og te.