Foredragsrækken "Sorrig og glæde"

Foråret 2020

FORÅRETS FOREDRAGSRÆKKE: ”SORRIG OG GLÆDE”


Forårets foredragsrække handler om sorg og glæde – eller ”sorrig og glæde”. Gennem fire foredrag og to film ser vi nærmere på både sorg og glæde fra forskellige vinkler og i forskellige livssituationer.
Alle er velkomne, det er gratis – og der er kaffe undervejs.

Programmet ser således ud – bemærk, at ugedagene skifter lidt:

Psykolog Ole Rabjerg: ”Vandring i sorgens land"

Torsdag den 23. januar kl. 19.30


Ole Rabjerg arbejder til daglig som psykolog i foreningen ”Agapa”, der ud fra et kristent livs- og menneskesyn ønsker at hjælpe mennesker.
Ole Rabjerg fortæller om sit foredrag: ”At miste en nærtstående gør noget ved os.
Nogle oplever helt at miste fodfæste, andre oplever ikke de store reaktioner. I foredraget sættes fokus på tab og på de forskellige reaktioner, vi kan have på tab. Der sættes også fokus på følelser, der kan opstå i sorgen og på den lange vandring i sorgens land, som kan ligge foran”.

Forfatter og sygeplejerske Jorit Tellervo: ”Når ægtefællen dør"

Søndag den 2. februar kl. 14.00

Flere forskningsprojekter har vist, at ældre, der mister deres ægtefælle eller samlever, har stor risiko for at mistrives. Foredraget handler om sorg hos ældre og den sorgstøtte, der kan hjælpe den efterladte med at finde tilbage til et meningsfuldt liv efter ægtefællens død. For sorg handler ikke om alder!

Sognepræst Kristian Bøcker: "Glæden"

Tirsdag den 18. februar kl. 19.30

Glæde er mere end fravær af sorg. Glæde er andet og mere end at være glad. Glæde er ikke lykke, for man kan godt leve i glæde, selvom man er ked af det. Foredraget er et forsøg på at skildre glæden, livsglæden, som et grundtræk ved livet – et grundtræk, vi måske er tilbøjelige til at overse, men som vi ikke desto mindre er dybt afhængige af.

Journalist, forfatter, radiovært Esben Kjær: ”Hvordan overlever man døden”

Torsdag den 27. februar kl. 19.30

Med udgangspunkt i sin egen historie tager Esben Kjær livtag med samtidens manglende mod til at se døden i øjnene, manglende vilje til at anerkende vores afmagt og manglende evne til at give slip på vores kære.
Han leverer i en direkte og konfronterende stil en skarp kritik af måden, som de fleste af os håndterer døden på - og kommer med konkret viden og værktøjer, der kan anvendes til at få et bedre sorgforløb.