INTERNATIONAL KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

 

INTERNATIONAL KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER I PROJEKTSTILLING.

GENOPSLAG P.G.A. FORKERT MAILADRESSE I FØRSTE OPSLAG.

 

Jelling Sogn og Sct. Nicolai Sogn i Vejle samarbejder om at skabe integration og diakonale fællesskaber for flygtninge og indvandrere. Vi ønsker nu at sætte yderligere skub på arbejdet og søger en projektmedarbejder, der kan være primus motor.

 

Vi søger en medarbejder som er forankret i kristendommen, har kompetencer i undervisning,  erfaring med at etablere sociale fællesskaber og gode planlægningsevner. Gode erfaringer fra integrationsarbejde vil være et væsentligt plus.

 

Opgaverne for den internationale kirke- og kulturmedarbejder

-       fastholder allerede etablerede aktiviteter i Jelling,

-       etablerer fællesskabsdannende aktiviteter i Løget,

-       laver opsøgende arbejde, der bygger bro mellem mennesker,

-       rekrutterer og fungerer som leder af de frivillige,

-       tager sig af undervisning i kristendom i samarbejde med præsterne,

-       løser praktiske opgaver ved de internationale gudstjenester og aktiviteter,

-       deltager som foredragsholder ved sognemøder,

-       informerer på kirkernes hjemmesider og i nyhedsbreve samt på sociale medier, og informerer pressen,

-       medvirker ved udformningen af arbejdsplaner og budgetter.

 

Vi tilbyder en stilling

-       med en høj grad af selvtilrettelæggelse og et godt samarbejde med præster og frivillige,

-       med meget varierede opgaver,

-       med mulighed for at opbygge et stort kontaktnet,

-       med et meningsfuldt  og idébåret indhold.

 

Ansættelse sker pr. 15. oktober eller pr. 1. november afhængig af ansøgers situation. Projektperioden: To år fra ansættelsestidspunktet. Ansættelsen er på 24 timer ugentligt med 12 timer ugentligt i hvert sogn, dvs. to arbejdssteder. Arbejdet i Sct. Nicolai Sogn er primært knyttet til bydelen Løget.

 

Nærmere oplysninger om stillingen hos sognepræst Birgitte Møldrup, tlf. 2646 1285, email brm@km.dk eller sognepræst Bente K. Rosenkrants, tlf. 3089 3241, email bero@km.dk

 

Jelling Sogns Menighedsråd er formel arbejdsgiver og ansættende myndighed. Der er nedsat et fællesudvalg mellem de to sogne, hvori sidder de to involverede sognepræster og de to menighedsrådsformænd. Dette udvalg udøver den formelle og daglige ledelse.

 

Ansøgning pr. email senest 3. september 2018 kl. 12 til 7905fortrolig@sogn.dk

 

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398 kr. – 371.528 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 294.418 kr.  (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

 

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.418 kr. – 420.597 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 308.438 kr.(nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

EN MENIGHED PÅ MANGE SPROG

INTERNATIONAL CHURCH JELLING

INTERNATIONAL KIRKE I JELLING - EN MENIGHED PÅ MANGE SPROG

“Eat & Sing” (Thursdays at 5.30 p.m.). Everyone is invited to bring some food, and we will share the different dishes.
After that, we sing in the church for those who would like to participate. Those who bring food, will have their expenses refunded.
Please contact Ellis 26212407 or Christophe 71412114 if you bring food. The pastors, Birgitte Møldrup, Jette Langgaard and deacon Christophe Ndikouriyo, are conducting the service.

The language is English and Danish. The Sunday services and “Eat & Sing” are meetings for all ages and nationalities – Danes too, who want to meet with people of all nationalities, united in God's promise - in church and when we eat together in “Sognehuset”.

EAT & SING

ET TILBUD TIL BEBOERNE PÅ ASYLCENTRET – OG ALLE OS ANDRE
Fra januar vil der være et ugentlig EAT & SING møde i sognehuset for beboere på asylcentret,
andre nydanskere og ”gammel”-danskere. Vi håber at nogen har lyst til at være med til at skabe
et fællesskab på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Hver gang er der mad, som man medbringer
hjemmefra og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion
kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem der har lyst.
Vi er en komité, der kommer hver gang og som man kan kontakte hvis man vil høre mere.
Da det er en gang om ugen, håber vi meget, at der er nogen, der har lyst til at melde sig som
frivillige og som kan være med engang imellem. Men også, at nogle af dem som bor i Jelling,
har lyst til at komme og være med til nogle timer, hvor man kan lære andre om vores kultur,
men også lære noget om andres.

EAT & SING-møde hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19. 


Venlig hilsen komiteen: Ellis Maarbjerg, Jelling 26212407 – Jette Langgaard, præst i Bramdrupdam
– Solomon Feleke, Asylcenteret – Nan Nielsen, Vejle – Christophe Ndkouriyo – Birgitte
Rosager Møldrup, præst i Jelling, 26461285

 

 

 

KONTAKT

Kirkekontoret, tlf. 75 87 11 17. Træffetid tirsdag og torsdag 10-12

Sognepræst Kristian Bøcker. Træffes i sognehuset, pr mail eller evt på tlf. 20 98 52 10

Kordegn Kirsten Thøgersen. Træffes i sognehuset, via 75 87 11 17 eller pr mail

Formand for menighedsrådet Jens Maibom kan kontaktes på mail jemai@km.dk

 

 

BRUG AF SOGNEHUSET

Sognehuset er ”kirkens forsamlingshus” og bruges primært til en lang række kirkelige arrangementer og aktiviteter, eksempelvis foredrag, studiekredse, kirkekor, asylarbejde og konfirmandundervisning.
Derudover rummer sognehuset kontorer og mødelokaler, der bruges af kirkens ansatte, af menighedsrådet og til kirkelige møder i Vejle provsti og andre kirkelige sammenhænge.
Da kirken er en del af monumentområdet med palisade, høje og runestenene og som sådan deltager i arbejdet med dette, kan Sognehuset også bruges til arrangementer og møder, der drejer sig om det, herunder arrangementer, der involverer lokale grupper og institutioner og har et oplysnings- og dannelsesmæssigt sigte vedrørende området.
Sognehuset er også rammen om kirkens sociale arbejde.
Sognehuset kan således ikke lånes til private arrangementer eller til møder og arrangementer i politiske foreninger eller interesseorganisationer eller til mere hobbyprægede aktiviteter.
Ønsker om spisning eller kaffedrikning i forbindelse med rundvisninger og besøg på området henvises til ”madpakkehuset” ved Kongernes Jelling (forventet færdig fra maj 2017) og til byens caféer og kro.