KONTAKT KIRKEKONTORET

Kirkekontoret ligger i Jelling sognehus, Gormsgade 19

Der er kontortid tirsdag og torsdag fra kl. 10.00-12.00

Tlf. 7587 1117

I særlige tilfælde kan præsten kontaktes udenfor normal arbejdstid på tlf. 2098 5210

KIRKELIG VEJVISER

Fødsel: En fødsel bliver automatisk anmeldt fra sygehuset. Hvis forældrene ikke er gift, skal man huske at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk. Den skal være sendt afsted senest 14 dage efter barnet er født.

Dåb og/eller navngivelse: Sker inden der er gået et halvt år ved henvendelse på kirkekontoret. Dåb foregår oftest i forbindelse med en gudstjeneste søndag formiddag og tager ca. en time. Man skal have 2-5 faddere. Inden dåben afholdes en samtale med den pågældende præst.
Se http://www.daabifolkekirken.dk/www.daabifolkekirken.dk

Navneændring: Alle navneændringer skal der søges om digitalt via www.borger.dk 
Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, dog er dette ikke tilfældet ved en velsignelse.

Vielse: Henvendelse på kirkekontoret. Prøvelsesattest fås gennem kommunen i bopælskommunen. Denne afleveres til kirkekontoret så snart I får den tilbage fra kommunen, sammen med en evt. navneændring. Bryllupssamtale aftales med den pågældende præst en måned før brylluppet.  Man skal have 2 vidner til vielsen. Pyntning af kirken skal man tale med kordegn Kirsten Thøgersen om, tlf 2938 2810 En vielse foregår en lørdag eftermiddag og tager ca. 40 minutter. Særlige musikønsker aftales med organisten og præsten. Man skal have fire salmer ved vielsen. Fotografering under selve vielsen frabedes. Dog må man gerne tage billeder, når bruden kommer ind, og parret går ud. Videooptagelse frabedes. Spørg eventuelt præsten, om I må få talen på tryk. Vi opfordrer til, at der ikke bliver kastet ris o.lign. uden for kirken og på kirkegården.

Dødsfald: Anmeldes senest to dage efter til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Kirkelig begravelse/bisættelse aftales med præsten.

Kirkekontoret:
Jelling Sognehus
Thyrasvej 2A
7300 Jelling

Tlf. 7587 1117

KONTAKT

Kirkekontoret, tlf. 75 87 11 17. Træffetid tirsdag og torsdag 10-12

Sognepræst Kristian Bøcker. Træffes i sognehuset, pr mail eller evt på tlf. 20 98 52 10

Kordegn Kirsten Thøgersen. Træffes i sognehuset, via 75 87 11 17 eller pr mail

Formand for menighedsrådet Jens Maibom kan kontaktes på mail jemai@km.dk

 

 

BRUG AF SOGNEHUSET

Sognehuset er ”kirkens forsamlingshus” og bruges primært til en lang række kirkelige arrangementer og aktiviteter, eksempelvis foredrag, studiekredse, kirkekor, asylarbejde og konfirmandundervisning.
Derudover rummer sognehuset kontorer og mødelokaler, der bruges af kirkens ansatte, af menighedsrådet og til kirkelige møder i Vejle provsti og andre kirkelige sammenhænge.
Da kirken er en del af monumentområdet med palisade, høje og runestenene og som sådan deltager i arbejdet med dette, kan Sognehuset også bruges til arrangementer og møder, der drejer sig om det, herunder arrangementer, der involverer lokale grupper og institutioner og har et oplysnings- og dannelsesmæssigt sigte vedrørende området.
Sognehuset er også rammen om kirkens sociale arbejde.
Sognehuset kan således ikke lånes til private arrangementer eller til møder og arrangementer i politiske foreninger eller interesseorganisationer eller til mere hobbyprægede aktiviteter.
Ønsker om spisning eller kaffedrikning i forbindelse med rundvisninger og besøg på området henvises til ”madpakkehuset” ved Kongernes Jelling (forventet færdig fra maj 2017) og til byens caféer og kro.