Konfirmationer i Jelling Kirke - Generel information

Konfirmationerne i Jelling Kirke har traditionelt altid ligget på tre dage: Store Bededag, søndagen før og søndagen efter.
Men fra 2020 vil vi forsøge med en ændring der betyder at de fremover vil ligge på Store Bededag, lørdagen før og søndagen efter.
Det præcise klokkeslet fastlægges senere og afhænger af, om der er en eller to konfirmationer den pågældende formiddag.

Omkring to år før, det vil sige i april måned, beder vi - gennem annoncer i ugepressen og via skolernes forældreintra - om at forældrene tilsender os både en 1. og 2. prioritet til konfirmationsdato for deres søn eller dattter.

Vi vender så efterfølgende tilbage, når vi har overblik over fordelingen - og før sommerferien skulle konfirmationsdatoerne gerne ligge helt fast.

Af og til får vi forespørgsler længere frem i tiden. Men som beskrevet er praksis, at vi fatslægger tidspunkterne efter dialog med forældrene ca. to år før konfirmationen. Det skulle være rimelig tid - og også give rimelig mulighed for dem, der flytter til Jelling på et senere tidspunkt.

Skal du konfirmeres i 2019?

KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN 2018/2019
Konfirmationsundervisning indledes med en gudstjeneste for konfirmanderne og deres forældre søndag den 23. september kl. 14.00, hvorefter man også indskriver sig/melder sig til konfirmationsundervisningen.
Efter gudstjenesten orienterer Gitte Bjerre og Kristian Bøcker om forløbet.


Selve undervisningen begynder efter efterårsferien og ligger hhv. onsdag og torsdag fra 14.15-15.45. Konfirmander og forældre får besked via forældreintra om, hvilken eftermiddag de skal gå til forberedelse.


Årets konfirmationer

I Jelling kirke er traditionen at der holdes konfirmationer søndagen før St Bededag, St Bededag og søndagen efter St Bededag.

i 2019 er datoerne således den 12. maj, 17. maj og 19. maj.

Der er en oversigt over årets konfirmander her

Konfirmation 2019 og 2020

Konfirmationerne 2019 ligger hhv. søndag den 12. maj, bededag 17. maj og søndag den 19. maj.

Efter dialog med forældrene er konfirmanderne placeret på de enkelte dage.

Skulle man være kommet til Jelling senere - eller på anden vis ikke er kommet med - skal man blot henvende sig til kirkekontoret hurtigst muligt.

I 2020 prøver vi noget nyt, nemlig lørdagskonfirmation.
Det er søndagen før st. bededag der bliver til lørdagen før og konfirmationsdatoerne er derfor som følger:

lørdag den 2. maj, bededag den 8. maj og søndag den 10. maj.

 

 

 

Præstens prædiken