Konfirmationer i Jelling Kirke - Generel information

Konfirmationerne i Jelling Kirke ligger altid på tre dage: Store Bededag, søndagen før og søndagen efter. Således også i 2018 og årene frem. Det præcise klokkeslet fastlægges senere og afhænger af, om der er en eller to konfirmationer den pågældende formiddag.

Omkring to år før, det vil sige i april måned, beder vi - gennem annoncer i ugepressen og via skolernes forældreintra - om at forældrene tilsender os både en 1. og 2. prioritet til konfirmationsdato for deres søn eller dattter.

Vi vender så efterfølgende tilbage, når vi har overblik over fordelingen - og før sommerferien skulle konfirmationsdatoerne gerne ligge helt fast.

Af og til får vi forespørgsler længere frem i tiden. Men som beskrevet er praksis, at vi fatslægger tidspunkterne efter dialog med forældrene ca. to år før konfirmationen. Det skulle være rimelig tid - og også give rimelig mulighed for dem, der flytter til Jelling på et senere tidspunkt.

Skal du konfirmeres i 2018?

KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN 2017/2018
Konfirmationsundervisning indledes med en gudstjeneste for konfirmanderne og deres forældre søndag den 10. september kl. 14.00, hvorefter man også indskriver sig/melder sig til konfirmationsundervisningen.
Efter gudstjenesten orienterer Gitte Bjerre og Kristian Bøcker om forløbet.


Selve undervisningen begynder efter efterårsferien og ligger hhv. onsdag og torsdag fra 14.15-15.45. Konfirmander og forældre får besked via forældreintra om, hvilken eftermiddag de skal gå til forberedelse.


Årets konfirmationer

I Jelling kirke er traditionen at der holdes konfirmationer søndagen før St Bededag, St Bededag og søndagen efter St Bededag.

i 2018 er datoerne således den 22. april, 27. april og 29. april.

Der er en oversigt over årets konfirmander her

Konfirmation 2018

Konfirmationerne 2018 ligger hhv. søndag den 22. april, bededag den 27. april og søndag den 29. april.

Efter dialog med forældrene er konfirmanderne placeret på de enkelte dage.

Skulle man være kommet til Jelling senere - eller på anden vis ikke er kommet med - skal man blot henvende sig til kirkekontoret hurtigst muligt.

Præstens prædiken