Navneændring

Navneændringer ansøger man om digitalt via borger.dk.

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, dog er dette ikke tilfældet ved en velsignelse.