Vielse

Henvendelse på kirkekontoret. Prøvelsesattest fås gennem kommunen i bopælskommunen. Denne afleveres til kirkekontoret så snart I får den tilbage fra kommunen, sammen med en evt. navneændring.

Bryllupssamtale aftales med den pågældende præst en måned før brylluppet.  Man skal have 2 vidner til vielsen. Pyntning af kirken skal man tale med graver Raimond Hansen, tlf. 7587 1628. Træffetid: 9-9.30 og 12-12.30 alle hverdage undtagen mandag.

En vielse foregår en lørdag eftermiddag og tager ca. 40 minutter. Særlige musikønsker aftales med organisten og præsten. Man skal have fire salmer ved vielsen. Fotografering under selve vielsen frabedes. Dog må man gerne tage billeder, når bruden kommer ind, og parret går ud. Videooptagelse frabedes. Spørg eventuelt præsten, om I må få talen på tryk. Vi opfordrer til, at der ikke bliver kastet ris o.lign. uden for kirken og på kirkegården.