Du er her: 

Menighedsråd

Kontinuitet og fornyelse: Jelling Kirkegård 2013

Menighedsrådet har vedtaget en skitseplan for udvikling af Jelling kirkegård. Den ældste del af kirkegården bevarer sit præg med små hække og "haver" omkring gravstederne og den yngre del (nord for nordhøjen) får et parklignende udseende, der vil gå fint i pagt med Monumentplanen.

I udarbejdelsen af planen har vi desuden skulle sikre tilstrækkeligt kirkegårdsareal fremadrettet, derfor vil kirkegården blive udvidet, da kirkegården mod vest gradvist, efterhånden som fredningstiden udløber, vil blive nedlagt. 
Det vil sige, at over de næste mange år vil kirkegården, der nu snor sig rundt langs nordhøjens fod over mod Kongernes Jelling, vil forsvinde. Denne nedlæggelse vil naturligvis ske i fuld respekt for de gravsteder, der fortsat er der. Se planen i detaljer på www.jellingkirke.dk.

Som sagt vil den sydlige kirkegård, der har eksisteret i mange århundreder, blive bevaret i sin nuværende form og stil.

Smukt stendige indkranser ny parkkirkegård

Rundt om den nordlige kirkegård er planen, at der skal etableres et stendige indadtil men udadtil - ud mod monumentområdet vil der blive en skråning. Løsningen er smuk og enkel og signalerer, hvad der er kirkegård både for turister og pårørende. Vi har lagt vægt på, at gøre det tydeligt, hvad der er kirkegård, således at pårørende ikke føler sig generet af turister; og også så turister ikke føler, at de er påtrængende.  

Selve den nordlige kirkegård omdannes til en grøn og frodig parkkirkegård med bunddækkende beplantninger i et samlet tæppe af græs. Bunddække kan bestå af lyng, blåbær, tyttebær og revling.

Gravstederne integreres i bunddækket, hvori der placeres liggende gravminder.
De historiske spor antydes i nordkirkegårdens struktur ved at friholde skibssætningen for grave.

Menighedsrådet forventer at kunne etablere de ydre rammer for kirkegården i 2013. Forandringer på kirkegården vil naturligvis ske i takt med, at de nuværende gravsteder ikke forlænges.