Valg til menighedsrådet 2020


Valg-orienteringsaften den tirsdag den 18. august kl 19.00 i Sognehuset.

Hvert 4.år vælger vi i Jelling Sogn det nye menighedsråd, som skal varetage vore fælles Kirke- og sogne-interesser for de kommende 4 år. Det nye menighedsråd tiltræder 1ste søndag i Advent – den 29. november og virker frem til 1ste søndag i Advent 2024.

Vi er omkring 3800 folkekirkemedlemmer i Jelling (85,5% af den samlede befolkning i sognet) – og der vælges 8 medlemmer til rådet. Der vælges også suppleanter, da det ikke er usædvanligt at der i løbet af valgperioden sker ændringer i råds-sammensætningen.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver – som vi gerne vil orientere om på mødet den 18. august.
Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og fastholde Folkekirken som en værdsat og væsentlig del af vores fælleskab.
En vigtig debat er drejer sig om kirkelivet i vores sogn – hvorledes det udvikles og afvikles; der er en række bygninger og kirkegården som vedligeholdes og udvikles. Der er ledelse og personaleledelse af sognets ansatte, kommunikation og økonomi, planlægning og styring, som skal til for at det hele hænger sammen.

I Jelling har vi et særligt engagement omkring UNESCO Verdensarv og Monumentområdet – et arbejde som involverer et samarbejde med mange interessenter lokalt, regionalt og nationalt. Ligeledes har vi i flere år samarbejdet med AsylCentret.
På mødet den 18. august vil vi også gerne giv et foreløbigt overblik over de større opgaver der venter i den nye valgperiode.
Der bliver tid til spørgsmål og debat – og gode ideer er velkomne.
Ved mødet den 18. august præsenterer det afgående menighedsråd sig, og vi etablerer et første overblik over, hvilke kandidater der er i spil den 15. september til selve valgaftenen, hvor det nye menighedsråd vælges. De 8 medlemmer i det siddende menighedsråd har alle meddelt, at de gerne genopstiller til en ny periode.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op til møderne, - første gang den 18 august - så det demokratiske fundament for vores virke er stærkest muligt.

Selve menighedsrådsvalget – valgforsamlingen afholdes den 15. september 2020, kl 19.00 i Sognehuset.