Du er her: 

NYT SOGNEHUS

I forbindelse med etableringen af monumentområdet, omkranset af pallidademarkeringen, blev det besluttet at nedrive det nuværende sognehus, kapel og graverhus.

Opførelsen af det nye sognehus er således et led i den store plan for monumentområdet - et område, der blev indviet af Hendes Majestæt Dronningen den 10. september  i 2013.

Opførelsen af det nye sognehus financieres hovedsaligt ved en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 17 mio. kr.

I april 2014 blev arkitektkonkurrencen afgjort. Vinderprojektet er udarbejdet af Cubo Arkitekter A/S fra Aarhus.

"Vinderforslaget har taget bygherrens ønske om at" lyse op og tænke stort" til sig og på smukkeste vis udformet et hus med flotte rumligheder og rige muligheder for forskellige former for aktiviteter. Et hus, der byder menigheden indenfor", hed det blandt andet i juryens betænkning.

Sognehuset forventes færdigt i foråret 2016

Se Juryens Betænkning her

Kirkegårdsplan

Kirkegårdens udseende i fremtiden

Der foreligger nu en udviklingsplan for Jelling kirkegårds fremtidige udseende.
Der vil i de kommende år ske store ændringer i området omkring kirken og kirkegården
og her kan arkitektens plan for kirkegården ses.

Brug af sognehuset

Sognehuset er ”kirkens forsamlingshus” og bruges primært til en lang række kirkelige arrangementer og aktiviteter, eksempelvis foredrag, studiekredse, kirkekor, asylarbejde og konfirmandundervisning.
Derudover rummer sognehuset kontorer og mødelokaler, der bruges af kirkens ansatte, af menighedsrådet og til kirkelige møder i Vejle provsti og andre kirkelige sammenhænge.
Da kirken er en del af monumentområdet med palisade, høje og runestenene og som sådan deltager i arbejdet med dette, kan Sognehuset også bruges til arrangementer og møder, der drejer sig om det, herunder arrangementer, der involverer lokale grupper og institutioner og har et oplysnings- og dannelsesmæssigt sigte vedrørende området.


Sognehuset er også rammen om kirkens sociale arbejde.
Sognehuset kan således ikke lånes til private arrangementer eller til møder og arrangementer i politiske foreninger eller interesseorganisationer eller til mere hobbyprægede aktiviteter.
Ønsker om spisning eller kaffedrikning i forbindelse med rundvisninger og besøg på området henvises til ”madpakkehuset” ved Kongernes Jelling (forventet færdig fra maj 2017) og til byens caféer og kro.