Minikonfirmander

Jelling Kirke inviterer hvert efterår elever i 3. klasse til at blive minikonfirmander. Vi mødes i kirken 8 eftermiddage, hvor vi leger, synger, hører historier fra biblen og lærer kirken godt at kende.

Vi sender brev ud umiddelbart efter sommerferien til alle børn i aldersgruppen.

At være minikonfirmand betyder at man efter skole kan komme i kirken og høre om hvad det betyder at være døbt, - om bøn, fortællinger, gudstjenester og musik. 
 Vi mødes i kirken kl. 14.15 og slutter igen kl. 15.30. 6 onsdage mødes vi i og omkring kirken – til bibelhistorie, leg, frugt, sang, fadervor og meget andet.

Afslutningsvis inviterer vi familien og andre interesserede med til en børnegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne optræder. 
Alle, der går i 3. klasse, er velkomne til minikonfirmand. Deltagelse er gratis. Det er præsterne ved Jelling kirke, der står for forløbet.