Kirkens historie

Som synligt udtryk for overgangen til sin nye tro rejste Harald en stor trækirke i Jelling. Fra den fandt arkæologerne i slutningen af 1970'erne stolpehuller, da de fandt gravkammeret. Kirken og gravkammeret er opført som et samlet hele, så formodentlig er kirken rejst som et mausoleum over Gorm den Gamle. Denne første trækirke brændte. Det samme gjorde to senere trækirker, som man også fandt spor efter. 

Den nuværende frådstenskirke, der ligger oven på de tidlige trækirker, er bygget ca. år 1100, og med tilbageførslen af Gorms jordiske rester, er kirken igen en kongegravskirke, som Harald Blåtand har ønsket det.

Jelling Kirke er sognets kirke. Og dog kan man tale om hele Danmarks kirke. Tusinder af danske og udenlandske gæster besøger hvert år kirken. 

Kirkens udsmykning

I 1999 etablerede Folketinget År 2000 Fonden med tidligere formand for Folketinget, Erling Olsen, som formand. Fonden havde bl.a. til opgave at tilrettelægge en værdig officiel markering af årtusindskiftet. Rammerne for den officielle markering blev Jelling Kirke, hvor År 2000 Fonden donerede en indvendig  kunstnerisk udsmykning. Der blev til lejligheden komponeret et orgelmusikværk, ”Det er så favrt i Jelling at hvile” af Pelle Gudmundsen-Holmgren. 
  
Udsmykningsarbejdet blev gennemført i perioden april til december 2000. Den 3 december 2000 blev kirken igen taget i brug ved en årtusindgudstjeneste med deltagelse af Dronning Margrethe, Prins Henrik, Statsminister Poul Nyrup Rasmussen samt en lang række repræsentanter for det officielle Danmark.  

Kunstneren

Kunstneren Jørn Larsen, født 1926, er uddannet håndværksmaler. Debuterede på kunstnernes Efterårsudstilling i 1955. Medlem af kunstnersammenslutningen ”Grønningen” 1970. Har foruden Statens kunstfonds 3-årige arbejdslegat modtaget Eckersbergs Medalje i 1978 og Thorvaldsens Medalje 1989. Repræsenterede Danmark ved Biennalen i Venedig 1993. 
Af Jørn Larsens mange kunstværker skal nævnes: Udsmykning på Odense Universitet 1979, Roskilde Amts Sygehus 1988, Det Kongelige Teater 1992, Silkeborg Bad 1994, Udlejre Kirke 1996. 
Ved udsmykningen af Jelling Kirke har Jørn Larsen udfoldet sig som en rumkunstner, der i stringent form og med respekt for kirken har formået at skabe visuel harmoni i kirkerummet. 

Farver på Guds ord

Flot bog om "Kunsten i kirken " i det 20. årh. bl.a. i Jelling 
Mikael Wivel, kunsthistoriker, dr. phil. på en afhandling om Niels Larsen Stevns, kritiker, foredragsholder og ikke mindst vores nok største kender af moderne kirkekunst, har skrevet en lærerig, levende og personlig guide til dansk kirkekunst i det 20. årh. Der behandles kirkeudsmykninger af kendte og mindre kendte kunstnere fra hele landet. Navne som Joakim Skovgaard, Sven Havsteen Mikkelsen, Carl Henning Pedersen og Per Kirkeby med kirker som Herning, Alderslyst, Ribe Domkirke, Frejlev og Sct. Mortens hører til de kendte. Også Mogens Jørgensens udsmykning af vores nabokirke, Hover, behandles, og er en virkelig øjenåbner før et besøg i Hover. 
Jørn Larsens udsmykning af vores egen kirke i Jelling er med i en for mig ny og anderledes fortolkning. Wivel ser både kirkens gulv og vinduer som diskrete henvisninger til Harald Blåtands Jellingsten med dens slyngornamenter og til den kamp mellem den gamle og den nye tro, som er blevet udkæmpet i Jelling. Ligesom Jellingstenens slyngornamentik er voldsom omkring løven på stenens ene side og falder til ro omkring Kristusfiguren, sådan falder kirkegulvets urolige mønster til ro i en korsform oppe ved alteret. Og ligeledes holdes gulvets urolige ornamentik i ave af den store altfavnende korsfigur i gulvet. Også uroen i det vindue mod syd, som Wivel ser som et billede på Thors lynild (se forsiden), besejres af roen i det andet billedes forårsgrønne kors. 
Tolkningen af udsmykningen i Jelling Kirke er både levende og personlig. 
Levende og personlig er også tolkningen af de 30 andre udsmykninger, som bogen rummer. Bogen kan læses som en fremstilling af både linier og hovedværker i 20. århundredes kirkekunst. Eller den kan bruges som opslagsværk til oplysninger om en enkelt kirke eller kunstner. Også som guide til interessante oplevelser på ture rundt i landet er den fremragende. Den er rigt illustreret med farvefotos og udstyret med gode registre, f.eks. en adressefortegnelse over de omtalte kirker. Prisen er 250 kr. for 240 sider. Ugivet af Thanning og Appel i 2005. 
Jette Dissing  

Udsmykning

Udsmykningen af kirken blev planlagt i samarbejde mellem År 2000 Fonden, Statens Kunstfonds udsmykningsudvalg og Jelling Menighedsråd. Som kunstner blev valgt billedhuggeren Jørn Larsen. Målsætningen for udsmykningen var, at Jelling Kirke skulle gennemgå en total udsmykning, som integrerede gulv, ruder, bænke og belysning i en helhedsudsmykning, der åbnede for ro og højhed. En række gamle elementer fra kirkerummet (se note) skulle indgå i udsmykningen. Den omfattende udsmykning af kirkerummet, samt alt nyt inventar er skabt af billedhuggeren Jørn Larsen.


Note: 
Døbefonten, lysekronen over døbefonden, skibsmodellen i loftet, krucifikset over døren samt apostelfigurene på tårnværelsets nordvæg.
 

Kunstruderne

Kunstruderne mod syd er udført i fransk blokglas. Østrudens røde nuancer udstråler morgenrøde og kaster sit lys over udsmykningens grundsten, alterbordet og videre ud i kirkerummet. I de to store sydruder i kirkeskibet er der brugt spæde grønne og blå nuancer, både lyse og dybblå farver. Ikke symboler, men signaler. De minder om forår, hav, lyn og himmel. Kunstneren har tænkt på nordisk forår og vikingernes møde med Hvidekrist.

Prædikestol og lydhimmel

Prædikestolen er i renæssancestil fra ca. 1650, men Kristusbillederne i felterne er betydeligt yngre. Bemærk de kongelige monogrammer i lydhimlen, der fra Christian V og frem efter har fået påført monogrammerne for de danske regenter, som har besøgt kirken.

Apostelfigurerne

I kirkens tårnrum ses på nordvæggen seks apostelfigurer fra omkring 1500. Der har sandsynligvis været tolv, men de seks er forsvundet omkring år 1900. Af de tilbageblevne kendes lettest Peder med nøglen og Johannes med bægeret. Kvindefiguren er en kristen helgen og martyr Catharina af Alexandra.
Skåret i en anden kunstnerisk stil ses på sydvæggen de sidste seks apostle med deres symboler. De er udført til kirken i forbindelse med en restaurering i 1970erne af lærer Henry Bayer i Jelling.

Kalkmalerierne

I koret var oprindeligt nogle af Danmarks ældste kalkmalerier, tydeligt inspireret af byzantinsk kunst. Ved afdækningen fandt man dem så dårligt bevaret, at de blev hugget ned i 1875 og samme år erstattet med Magnus Pedersen kopier. Kalkmalerierne er i 1920erne restaureret af Johan Thomas Skovgaard, der samtidig udførte kalkmalerierne på sydvæggen.  

Kirkeskibet

Kirkeskibet " Minerva " er en 3-mastet fuldrigger, bygget af fhv. skibstømrer Martin Hansen, København, og er en model af en fuldrigger han selv har sejlet med i sine unge dage. Kirkeskibet er skænket af Christiane Rasmussen og datteren Hulda til minde om ægtemanden og faderen, kaptajn Anders Rasmussen. Det blev ophængt i Jelling Kirke den 25. juni1944. 1 skibets skrog skulle være nedlagt et skibspapir, men hvad det står på dette, vides ikke. 
Kaptajn Anders Rasmussen var far til sognepræst i Jelling, Helge Rasmussen, der var præst fra 1933 til1963.

Alteret

Kirkens nye alter er udført i samme rødlige granit som gulvet. Kunstruderne mod syd er udført i fransk blokglas. Østrudens røde nuancer udstråler morgenrøde og kaster sit lys over udsmykningens grundsten, alterbordet og videre ud i kirkerummet.

Gulvet

Gulvet er udført i en rødlig svensk sten, der efter stedet hedder Tranås. Granittens overflade er behandlet med en såkaldt jet brænding, som giver den en næsten usynlig opskalling. Korset, der er indlagt i gulvet, er markeret med højpoleret svensk granit ligesom den ubrudte linie indenfor korset, der er så præcist bomskåret, at det ikke engang har krævet nogen ekstra samling i hjørnerne. Korsets arme vender mod alter, prædikestol og døbefont som symbol på dåb, nadver og ordet, ligesom den ubrudte linie leder tankerne hen på evigheden.  

Et lille stykke sterling sølv indfældet i den sorte granit, markerer placeringen af Gorms knogler. 

Orglet

Orglet er bygget i 1960 af Marcussen & Søn og er oprindeligt udstyret med 14 stemmer på 2 manualværker og pedalværk. I forbindelse med markeringen af årtusindskiftet blev orglet udbygget med 2 rørstemmer, fagot og trompet. Orglet blev vendt 90 grader, således at det fik en rigtig placering i forhold til kirkerummet  
Ved kirkens indvielse d. 3 december 2000, blev orgelværket: ”Det er så favrt i Jelling at hvile” opført. Værket blev komponeret til lejligheden af Pelle Gudmundsen-Holmgren.