Turistinfo og åbningstider

Jelling Kirke har åbent dagligt fra kl. 8-20 i hele sommerperioden, fra maj til august. I september, oktober, marts og april lukker kirken kl. 18 og om vinteren fra 1. november til 28. februar lukker kirken kl. 17.00.

Jelling Kirke – en levende sognekirke

Jelling Kirke, kirkegård og sognehus er som en del af monumentområdet centrum for sognets kirkelige liv.
Det er kirkens opgave at møde mennesker med det kristne budskab om Guds kærlighed og tilgivelse og buddet om næstekærlighed. Det sker ved gudstjenesterne og gennem de mange aktiviteter og arrangementer både i kirken og i det nærliggende sognehus.

Jelling sogn har godt 4200 indbyggere og sognet er kendetegnet af stor opbakning til det kirkelige liv.
Der er gudstjeneste stort set alle søndage kl. 10.30 – og alle er velkomne.

Derudover er kirken åben for besøgende, når der ikke er bryllupper eller begravelser eller andre kirkelige aktiviteter.
Guidning i kirken kan bestilles til kl. 13.00 alle dage året rundt.
Henvendelse til Kongernes Jelling for bestilling.


Det er vigtig at både sognebørn og turister kan opleve den særlige atmosfære og ro, der kendetegner Jelling Kirke, og mange holder af en stille stund i kirken. Derfor henstiller vi til at besøget foregår i ro og at man taler sagte, mens man er i kirken.  Vi beder også om, at man på kirkegården færdes i respekt for de døde og for de pårørende.

De to Jellingsten er beskyttet af en glasmontre, som af og til kan være svær at se, så pas lidt på!
Vi henstiller til, at trapperne til højene benyttes, da færdsel på højenes græs slider meget på dem.
Endelig beder vi om, at man er særligt opmærksom, når der er kirkelige handlinger som gudstjenester, bryllupper og begravelser.


Kirkens åbningstider

Kirkens åbningstider: 
Mandag – lørdag kl. 8.00
Søndag kl. 12.30 
Kirkens lukketider: 
(alle ugedage)

 

Januarkl.17.00
Februarkl.17.00
Martskl.18.00
Aprilkl.18.00
Majkl.20.00
Junikl.20.00
Julikl.20.00
Augustkl.20.00
Septemberkl.18.00
Oktoberkl.18.00
Novemberkl.17.00
Decemberkl.17.00

 

 

I uge 3 er kirken optaget:

Mandag:
Tirsdag: 9.00-11.00 & 15.30-17.00
Onsdag:10.00-12.30
Torsdag:  
Fredag: 10.00-12.00  
Lørdag: 
Søndag: 9.30-12.30

I uge 4 er kirken optaget:

Mandag: 8.00-15.00
Tirsdag: 15.30-17.00
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: 
Lørdag: 10.00-15.00
Søndag: 10.30-12.30