Du er her: 

Jelling Kirke - profil og vision

JELLING KIRKE - LAV TÆRSKEL, HØJ KVALITET

Jelling kirke er til for at møde mennesker med det kristne budskab om Guds kærlighed og tilgivelse.

Gudstjenester og andre arrangementer skal være til trøst og glæde, oplysning og oplevelser i lyset af dette budskab.
 
Tærsklen til både kirke og sognehus skal opleves som lav, kvaliteten som høj.

Gudstjenester og andre arrangementer skal både tilgodese mennesker, der er fortrolige med kirke og kristendom, og appellere til mennesker, der ikke er det.
 
For at være kirke for hele sognet og for mennesker i deres forskellighed er der både gudstjenester og arrangementer, der henvender sig til alle, og gudstjenester og arrangementer, der er mere målrettede mod bestemte grupper.

 
Kirkens arbejde sker ud fra seks ”vinkler”, der dog ikke er skarpt adskilte:
      

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder både traditionelle gudstjenester og særlige gudstjenester
  • Børn og unge, herunder tilbud til forskellige alderstrin, skoler og institutioner
  • Musikkirke, at sang og musik, herunder både tilbud om aktiv medvirken og koncertoplevelser, har en fremtrædende plads i kirkens arbejde
  • Livsoplysning, herunder foredrag, studiekredse, film, samtaledage og lignende.
  • Internationale gudstjenester og andre arrangementer for sognets flygtninge, indvandrere og andre beboere med ikke-dansk baggrund
  • Sjælesorg, herunder samtaler og andre former for hjælp og omsorg

 
For at invitere så bredt som muligt gør vi brug af en bred vifte af kommunikationsmidler: Hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve, kirkeblad, annoncer og andre former for reklame. Ambitionen er at præsentere kirkens tilbud i et sprog, der er forståeligt for alle.
 
Jelling Kirke er med sin særlige historie og de historiske monumenter omkring kirken både en turist- og en sognekirke. Vi ønsker, at begge funktioner tilgodeses og at både sognebørn og turister møder en åben og informativ kirke. Vi lægger vægt på, at opretholde ro og respekt omkring gudstjenester og kirkelige handlinger.